شهرستان بندر گز

روستاهای شهرستان بندرگز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بندر گز

اسامی روستاهای بندر گز استان گلستان به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد (بندر گز)
 • استون‌آباد

و

 • وطنا
 • ولفرا

ب

 • باغو (بندر گز)
 • باغوکناره
 • بنفش‌تپه

ج

 • جفاکنده

ح

 • حسین‌آباد (بندر گز)

د

 • دشتی‌کلاته شرقی
 • دشتی‌کلاته غربی

س

 • سوته‌ده
 • سرطاق (بندر گز)
 • سرمحله

ط

 • طرح‌وطنا

ک

 • کارکنده (بندر گز)
 • کوه‌صحرا
 • کهنه‌کلباد

گ

 • گز شرقی
 • گز غربی
 • گل‌افرا

ل

 • لیوان شرقی
 • لیوان غربی

م

 • محمدآباد (بندر گز)

ن

 • نوکنده


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران