شهرستان بندر دیر

روستاهای شهرستان بندر دیر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بندر دیر

اسامی روستاهای بندر دیر استان بوشهر به شرح زیر است :

ا

 • احشام احمد (دیر)
 • احشام محمداحمدی
 • الی جنوبی
 • الی شمالی
 • احشام نو (دیر)

و

 • وحدت‌آباد (دیر)

آ

 • آبکش (دیر)

ب

 • باغ عالی
 • بردخون کهنه
 • بنای راشد
 • بی‌بی‌خاتون

پ

 • پشت‌آسمان

ت

 • تل‌رئیس
 • تنگ نخل
 • تنگ‌خوش

ج

 • جاشک
 • جبرانی
 • جمرک جنوبی
 • جمرک شمالی

چ

 • چاه‌قد

ح

 • حاجی‌مهدی

خ

 • خرگونه
 • خمه‌دان

د

 • دمی‌گز جنوبی
 • دمی‌گز شمالی

ز

 • زیدون

س

 • سورو (دیر)
 • سجادیه (دیر)
 • سرمستان (دیر)

ش

 • شهنیا
 • شیبرم


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران