شهرستان بندرلنگه

روستاهای شهرستان بندر لنگه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بندرلنگه

اسامی روستاهای بندرلنگه استان هرمزگان به شرح زیر است :

ا

 • ارمک (بندرلنگه)
 • ارمیله
 • اسلام‌آباد (بندر لنگه)
 • الباغ
 • البهامنه
 • الحله
 • الدی
 • انجیره (خمیر)

و

 • وادی احمد
 • وادی‌آباد

آ

 • آل غلومی

ب

 • باورد
 • باوردان
 • بارچاه
 • باغوه
 • باغویه
 • بو جبرائیل
 • بوالعسکر
 • بوجراش
 • بردغون
 • برکه سفلین
 • بریسیمو
 • بستانه (بندر لنگه)
 • بشتین
 • بندر معلم
 • بندرشناس
 • بندرمقام
 • بندرملو
 • بهمنی (بندر لنگه)

پ

 • پارو (بندر لنگه)
 • پدل
 • پس بند (بندر لنگه)
 • پیشه گون

ت

 • تنب بنگرو
 • تنب جکی
 • تنب سیک

ج

 • جاونی
 • جادنی
 • جبریه
 • جزه (بندر لنگه)
 • جزیره شتوار
 • جشه
 • جفر طیور
 • جنگل (روستا)

چ

 • چاه احمد (بندر لنگه)
 • چاه خودرو
 • چاه دراز (بندر لنگه)
 • چاه درویش
 • چاه دیگی
 • چاه عبدالرحمان (بندر لنگه)
 • چاه کهنه
 • چاه مسلم
 • چاه هندران
 • چمبه
 • چیرو

ح

 • حارسین
 • حسن‌آباد (بندر لنگه)
 • حسینه
 • حشم چمپه
 • حشم هود
 • حمیران (بندر لنگه)
 • حنادان

خ

 • خورچاه (بندر لنگه)
 • خورملو
 • خومکو
 • خرابه (بندر لنگه)

د

 • دوآب (بندرلنگه)
 • دم طلا
 • دم هرا
 • دهکون
 • دهلیز (بندر لنگه)
 • ده‌نو مراغ
 • دهنو میر
 • دیوان (بندر لنگه)

ر

 • رستاق (بندر لنگه)
 • رستمی (بندر لنگه)
 • رمیله (بندر لنگه)

ز

 • زیارت (بندر لنگه)

س

 • سایه‌خوش
 • سورو (بندر لنگه)
 • سفین
 • سنگ سیاه (بندر لنگه)
 • سه کنار علیا
 • سیاتک
 • سیم (بندر لنگه)

ش

 • شربتی
 • شکروییه
 • شناس (بندر لنگه)
 • شهرک امام خمینی (بندر لنگه)

ط

 • طاحونه (بندر لنگه)
 • طویری

ع

 • عرمکی
 • علفدان

غ

 • غدیر جبلی
 • غدیر صابری
 • غدیر کوهی

ق

 • قرط

ک

 • کوردان (بندر لنگه)
 • کوشک (بندر لنگه)
 • کوغان
 • کوه بدو
 • کوهی (بندر لنگه)
 • کلات (بندر لنگه)
 • کلاتو (بندر لنگه)
 • کمرضوان
 • کن گاهی
 • کناربلند
 • کنارتنکو
 • کنخ
 • کندران (بندر لنگه)

گ

 • گاومیری
 • گارستانه
 • گافرغان
 • گواه کوه
 • گرزه
 • گریشه (بندر لنگه)
 • گزدان (بندر لنگه)
 • گزیر
 • گلشن (بندرلنگه)
 • گلنگو
 • گنایی

ل

 • لاوان
 • لاور نادردون
 • لاوران
 • لاورکرچی
 • لاز
 • لزه
 • لشتانی
 • لعلمی

م

 • مراغ
 • مرباغ
 • مکاحیل
 • ملو
 • مهتابی (بندر لنگه)
 • مهرکان
 • مهرگان بالا
 • مهرگان پایین

ن

 • نورآباد (بندر لنگه)
 • نخل جمال
 • نخل خلفان
 • نخل میر
 • نخل یوسف
 • نخیلوه
 • نرمستان
 • نی منو

ه

 • هرا (بندرعباس)
 • هسته کوه (بندر لنگه)
 • هم‌هنگ
 • هنده رابی
 • هیرو
 • هیروند


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران