شهرستان بهاباد

روستاهای شهرستان بهاباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بهاباد

اسامی روستاهای بهاباد استان یزد به شرح زیر است:

 • علی‌آباد جنگل
 • علی‌آباد ملاعلیرضا

ا

 • اریج
 • استخروییه (بافق)
 • اسفنگ
 • اسفیج (بهاباد)
 • اشترک
 • اکبرآباد (بافق)
 • النگوییه
 • احمدآباد (بهاباد)

ب

 • بوئی‌آباد
 • ببروئیه
 • بنستان (بافق)
 • بنیز
 • بهدان (بافق)
 • بهشت‌آباد (بافق)
 • بیدرو

پ

 • پتگیگان
 • پرک (بافق)

ت

 • تقی‌آباد (بافق)
 • تک باغستان
 • تیتوزینل

ج

 • جعفرآباد (بافق)
 • جنت (بافق)

چ

 • چشمه زیرو

ح

 • حاجی‌آباد (بافق)
 • حسین‌آباد ده عسکر
 • حسین‌آباد سراستانه
 • حسین‌آباد سرکازه
 • حسینیه (بافق)

خ

 • خارنگ
 • خارنگان
 • خالق‌آباد (بافق)
 • خودآفرین حسین‌آباد باقری
 • خیرآباد (بافق)

د

 • دوقله
 • درب هنز
 • دردهو پایین
 • درند علیا
 • ده جمال
 • ده عسکر
 • ده علی‌اسفیج
 • ده علی‌حسن
 • ده محمدرفیع
 • ده نودشت
 • دهنو ملااسماعیل
 • دیدرک (بافق)

ر

 • رحیم‌آباد (بافق)

ز

 • زارکوییه (بافق)
 • زراشک
 • زیرکوییه

س

 • سنجدوئیه (بافق)
 • سنجدک (بافق)
 • سیمکوئیه

ش

 • شمال‌آباد

ص

 • صادق‌آباد (بافق)

ع

 • عظیم‌آباد (بافق)

ف

 • فودیج
 • فخرآباد (بافق)
 • فردوسیه (بافق)
 • فضل‌آباد سفلی

ک

 • کویجان
 • کریم‌آباد (بافق)
 • کمکوئیه
 • کهنوج (بافق)

گ

 • گودباریکه
 • گردوکج (بافق)
 • گرگین‌آباد
 • گزچین
 • گن گاو

ن

 • ندن سفلی
 • ندن علیا

ه

 • همیجان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران