شهرستان بهبهان

روستاهای شهرستان بهبهان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بهبهان

اسامی روستاهای بهبهان استان خوزستان  به شرح زیر است :

 • دوتو (بهبهان)
 • دودانگه بزرگ
 • دودانگه کوچک
 • دوگوش (بهبهان)
 • دولت‌آباد (بهبهان)
 • سهکنار

ا

 • اباذر (بهبهان)
 • اسدآباد (بهبهان)
 • اسلام‌آباد (بهبهان)
 • اسلام‌آباد سفلی (بهبهان)
 • اسلام‌آباد علیا (بهبهان)
 • امامزاده امیرحاضر
 • امامزاده محمد (بهبهان)
 • امین‌آباد (بهبهان)
 • ایمور

و

 • ولی‌آباد (بهبهان)
 • ویسی (بهبهان)

آ

 • آباد (بهبهان)
 • آب‌امیری
 • آب‌باران
 • آب‌بید (بهبهان)
 • آب‌خرزهره (بهبهان)
 • آب‌کنار (بهبهان)
 • آل‌طیب
 • آهنگران (بهبهان)

ب

 • باغ بابا
 • بالیاوی
 • بجک (بهبهان)
 • بدلی (بهبهان)
 • برج بمونی آقا
 • برج یوسفی
 • بنه انبار
 • بهزادی (بهبهان)
 • بهمن‌آباد (بهبهان)
 • بیدبلند (بهبهان)
 • بیدزرد (بهبهان)

پ

 • پابیل‌کنی
 • پارادیس (بهبهان)
 • پرچله‌زار
 • پشگر
 • پیازکار

ت

 • تاکاییدی
 • تورهی
 • تخت علی زالی
 • تل‌بردی
 • تل‌چگاه سفلی
 • تل‌چگاه علیا
 • تل‌سیاست
 • تل‌شیرازی
 • تل‌کهنه (بهبهان)
 • تل‌گوینه
 • تل‌گرسنه
 • تنگورد
 • تنگ بن
 • تنگ‌تکاب
 • تنگ‌شیخ
 • تیله‌کوه

ث

 • ثارالله (بهبهان)

ج

 • جغ‌کوتک
 • جمال‌جهان

چ

 • چاه رضاآقا
 • چاه ماری (بهبهان)
 • چاه‌ریگک (بهبهان)
 • چاه‌شیرین (بهبهان)
 • چرگلی
 • چشمه‌شیخ
 • چشمه‌مراد
 • چم (بهبهان)
 • چم کرته
 • چم مناف
 • چهارآسیاب
 • چهاردهی سهراب
 • چهاردهی عسگر
 • چهل‌کنار

ح

 • حاجی‌ملک (بهبهان)
 • حسنقلی‌خان
 • حسین‌آباد (بهبهان)
 • حسین‌آباد شیخ
 • حضرت علی (بهبهان)
 • حیات‌آباد خلیفه
 • حیات‌آباد مجیدی
 • حیدر کرار (بهبهان)

خ

 • خارستان سفلی (بهبهان)
 • خارستان علیا (بهبهان)
 • خاییز
 • خواجه خضر (بهبهان)
 • خیرآباد گهر

د

 • داربهاره
 • دارعلایی
 • درونک (بهبهان)
 • دربروزعلی
 • درب مورگاه
 • دره بازار
 • دره پهن (بهبهان)
 • دره گرمابه
 • دره لیر (بهبهان)
 • دره نی وسطی
 • دره نی سفلی
 • دره نی علیا
 • ده ابراهیم (بهبهان)
 • ده‌بیشه علیا
 • دهنو (بهبهان)

ر

 • رنجکی

س

 • سالارآباد (بهبهان)
 • سرجوشر احد
 • سرجوشر عدالت
 • سرحد آقا
 • سعادت‌آباد (بهبهان)
 • سلامه وسطی
 • سلامه سفلی
 • سیدنصرالدین محمد
 • سیلابک

ش

 • شاه پیرآباد
 • شله‌زار دو
 • شله‌زار یک
 • شهرویی
 • شهرک وحدت (بهبهان)
 • شهرک کردستان
 • شهرک کهنه (بهبهان)
 • شهرک مطهری
 • شه‌نظری
 • شیرعلی (بهبهان)

ع

 • عباس (بهبهان)
 • عبدی‌خانی
 • علمدار (بهبهان)
 • علی‌مراد

ق

 • قالند وسطی
 • قالند سفلی
 • قالند علیا
 • قریه‌نور
 • قلعه بردی سفلی
 • قلعه بردی علیا
 • قلعه پولادی
 • قلعه تقی
 • قلعه تیله‌کوه
 • قلعه تیمی
 • قلعه دژ (بهبهان)
 • قلعه سید (بهبهان)
 • ق

  • قلعه شاه پیرآباد
  • قلعه کعبی
  • قلعه مدرسه (بهبهان)
  • قنبری (بهبهان)

  ک

  • کوتک حاجی‌آقا
  • کوتک محمدکریم
  • کردستان بزرگ
  • کردستان کوچک
  • کره‌سیاه تلخ
  • کره‌سیاه شیرین
  • کریم‌آباد (بهبهان)
  • کلگه‌زار
  • کنجیگان
  • کیکاوس (بهبهان)

  گ

  • گاوکده
  • گرآب علیا (بهبهان)
  • گرمز سفلی
  • گرمز علیا
  • گله‌خر (بهبهان)

  ل

  • لاسبید
  • لنگیر وسطی
  • لنگیر سفلی
  • لنگیر علیا
  • له‌بید

  م

  • ماندنی
  • محمودآباد (بهبهان)
  • محمدآباد (بهبهان)
  • محمدآقا آقاجاری
  • محمدعلی (بهبهان)
  • مسیری
  • مشهد (بهبهان)
  • مشهدی‌محمد
  • ملامهدی
  • منصوربیگی
  • منصوریه (بهبهان)
  • منگلاس بزرگ
  • منگلاس کوچک
  • می‌بس
  • میدانک قلعه دژ

  ه

  • هفت‌چشمه (بهبهان)

  ی

  • یوسفی (بهبهان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران