شهرستان بهشهر

روستاهای شهرستان بهشهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بهشهر

اسامی روستاهای بهشهر استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • ارضت
 • استارم (بهشهر)
 • افتلت
 • الارز
 • الارزبوم
 • التپه
 • امام‌ده
 • امیرآباد (بهشهر)
 • اندرات
 • آهنگرکلا (بهشهر)

و

 • ولو (بهشهر)
 • ولم
 • ونشید

آ

 • آسیاب‌سر (بهشهر)

ب

 • بادله‌دره
 • برماعشرستاق
 • بندسر (بهشهر)
 • بیشه‌بنه

پ

 • پابند (بهشهر)
 • پارچ (بهشهر)
 • پارسا (بهشهر)
 • پارم
 • پاسگاه مرکزی محیطزیست
 • پاسند
 • پایگاه جنگلبانی زاغمرز
 • پجیم
 • پچت
 • پرکلا
 • پیته‌نو

ت

 • تازه‌آباد (بهشهر)

ج

 • جوربند (بهشهر)
 • جیربند

چ

 • چالو (بهشهر)
 • چالکده

ح

 • حسین‌آباد (بهشهر)

ر

 • رودباریخ کش

ز

 • زاغمرز
 • زلت
 • زینوند

س

 • سابق‌محله
 • سارو
 • سرخ‌گریوه
 • سفیدچاه
 • سمچول
 • سنگ‌دره
 • سنگ‌روج

ش

 • شهرک صنعتی (بهشهر)
 • شهیدآباد (بهشهر)
 • شیخ‌محله (بهشهر)
 • شیرداری
 • شیلات امیرآباد
 • شیلر (بهشهر)

ع

 • عباس‌آباد (بهشهر)
 • عبداللهی (بهشهر)
 • عسگرآباد (بهشهر)
 • علی‌آباد (بهشهر)
 • عیدین

غ

 • غریب‌محله (بهشهر)
 • غلامی (روستا)

ف

 • فت‌کش

ق

 • قره‌تپه (بهشهر)

ک

 • کافه کمال اژدری
 • کوا
 • کوادره
 • کوهستان (بهشهر)
 • کردمحله (بهشهر)
 • کفترکار
 • کلا (بهشهر)
 • ک

  • کلیا
  • کنت (بهشهر)
  • کهنه‌کومه
  • کیاسر (بهشهر)

  گ

  • گالش محله (بهشهر)
  • گت‌چشمه
  • گرجی‌محله
  • گرنام

  ل

  • لوجنده
  • لله‌مرز
  • لمرد
  • لند

  م

  • متکازین
  • محمدآباد (بهشهر)
  • مزرعه نعیم
  • مهدی‌آباد (بهشهر)

  ن

  • نمک‌چال

  ی

  • یارسم
  • یانه‌سر
  • یخ‌کش
  • یعقوب‌لنگه
  • یکه‌توت (بهشهر)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران