شهرستان بهمئی
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بهمئی

اسامی روستاهای بهمئی استان کهگیلویه و بویر احمد به شرح زیر است :

ا

 • ابهان
 • اسلام‌آباد بابااحمد
 • امیرالمؤمنین (بهمئی)
 • ایلی‌آباد

آ

 • آب الوان

ب

 • بابااحمد (بهمئی)
 • باجره
 • بادامدان
 • باغ‌ملک (بهمئی)
 • بوربادی
 • بردرچو
 • برکنده
 • برم الوان
 • برم سیاه رودتلخ
 • بلوطحصار
 • بنه آخوند (بهمئی)
 • بنه سرحدی
 • بنه سردار
 • بنه کلومیرحسن
 • بیدزرد (بهمئی)
 • بیشه خشکو

پ

 • پات پات
 • پاراه اردشیرجدید
 • پاراه هیرمی
 • پاگچ کل جمشید
 • پس باغ شمشیر
 • پشت طاوه سفلی
 • پشت طاوه علیا
 • پهنوک
 • پی خرابه دره‌نا
 • پیرمورد
 • پیه (بهمئی)

ت

 • تابستان لغی‌زار
 • تاگنره
 • توبردی
 • تل رضاقلی ممبی
 • تل گودبند
 • تلخ آب ماغر
 • تلخه‌دان (بهمئی)
 • تلخه‌دان علیا
 • تنگ الغر
 • تنگ سولک
 • تنگ کوزی
 • تنگ کوشک (بهمئی)
 • تنگ گور
 • تنگ گوله انجیر
 • تنگ مدول
 • تنگابدال
 • تی تپده چل
 • تیرداری
 • تیمج

ج

 • جهانی‌آباد

چ

 • چارکرتور
 • چاه روغنی (بهمئی)
 • چشمه امیری
 • چل چلک
 • چم شرو
 • چهارراه چری
 • چهارقاش چری
 • چهتون
 • چه‌ریز

خ

 • خارستان (بهمئی)
 • خوردکی
 • خوش‌آب شیرین
 • خلی
 • خنگ ناربنه پیر

د

 • دوپربرزیان
 • دوپرنظری
 • دوخاوس عباسیه
 • دوراب سفلی جدید
 • دوراک
 • دوراهی گچ‌بلند
 • دورآب علیاجدید
 • دورآب قدیم
 • دوقلعه نادر
 • دره بید (بهمئی)
 • دره خرزهره (بهمئی)
 • دره خرزهله ده چل
 • دره زری
 • دره گپی
 • دزدمدعی
 • دشت اهو (بهمئی)
 • دم تنگ پیرمورد
 • دم تنگ کپ
 • دم دره گپی
 • دم‌تنگ دره‌نا
 • ده امامقلی
 • ده بنار یوسفی
 • ده شهید دارش
 • ده مورد علیا
 • ده مشهدی عباس
 • ده یونس پشت‌کوه علیا

ر

 • رکی
 • رگ بلی کارند

ز

 • زورازما

س

 • سر کمر قره خون
 • سرآسیاب یوسفی
 • سرخونی (بهمئی)
 • سرطوف کت
 • سرکمرباغ ملک
 • سرکمربرزیان
 • سرگرک
 • سرنگاب بنه پیر
 • سندان پاراه
 • سه تاب
 • سیاه شیر
 • سید صفی
 • سید صالح (بهمئی)
 • سیدمرده یوسفی

ش

 • شاه‌ولی (بهمئی)
 • شاه‌نشین (بهمئی)
 • شومشال
 • شه ولی (بهمئی)
 • شهرک ولی عصر (عج)
 • شهرک پشت گچ
 • شهرک سادات گچ‌بلند
 • شهرک گودبند
 • شیلاودون

ط

 • طوف چندارماغر
 • طلاگه سفلی (بهمئی)
 • طلاگه علیا (بهمئی)

ع

 • علی عسکری (بهمئی)

ق

 • قاش کمری بنه‌پیر
 • قبرقیصر
 • قلات (بهمئی)
 • قلات کت
 • قلاتک (بهمئی)
 • قلعه ممبی
 • قلعه نجف

ک

 • کارون (بهمئی)
 • کارند
 • کوچک‌علی
 • کوندیده
 • کت (بهمئی)
 • کچلون
 • کره توتوبردی
 • کفش‌کنان
 • کل جمشید
 • کل کوره
 • کل مازادب نه‌پیر
 • کلاون رودتلخ
 • کیمه (بهمئی)

گ

 • گاو میرو
 • گورترک
 • گچ گرد
 • گچ‌بلند
 • گدارتختی
 • گدوک بنه‌پیر
 • گردکوچک
 • گردنگه سرطاوه
 • گرماشا
 • گرمولا
 • گنبدبردی سفلی
 • گنبدبردی علیا

ل

 • لپلپو
 • لغی‌زار ماغر
 • لیکک

م

 • مازه رستمی
 • مافه رودتلخ
 • مامازینب
 • مورون پس باغ
 • مونگیره
 • محمدتقی ماغر
 • مرومرده
 • مله بادی
 • من گزور

ن

 • نارسون
 • نربی پیه چهارقاش
 • نرمون (بهمئی)
 • نی کن

ه

 • هجرت دوراب
 • هفت‌چشمه دالون

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران