شهرستان بوانات

روستاهای شهرستان بوانات

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بوانات

اسامی روستاهای بوانات استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • ابوتربه
 • ابونصر
 • اسماعیل‌آباد (بوانات)
 • امامزاده بزم
 • اهل کوه

ب

 • بادبر
 • باغ جعفری
 • بجدانه علیا
 • برازجان (بوانات)
 • برویه (بوانات)
 • بزم (بوانات)
 • بنارو (بوانات)
 • بندنو (بوانات)
 • بنک (بوانات)
 • بیدکج

ت

 • توجردی

ج

 • جوکان پایین
 • جوی بزم
 • جوی سفید
 • جشنیان (بوانات)
 • جعفرآباد سفلی (بوانات)
 • جعفرآباد علیا (بوانات)
 • جلیل‌آباد (بوانات)
 • جمال‌آباد (بوانات)

چ

 • چاه سبز (بوانات)
 • چرک گازه
 • چنار زاهدان
 • چناروئیه (بوانات)
 • چنارسوخته (بوانات)
 • چهرک
 • چیر (بوانات)

ح

 • حسین‌آباد (بوانات)
 • حسین‌آباد (باغ صفا)
 • حشنه

خ

 • خورکش
 • خیرآباد (بوانات)

د

 • دواستخر
 • دوراه
 • دوست‌آباد (بوانات)
 • د

  • دشت خورده
  • دشت رئیس
  • دفر
  • ده زیارت
  • دیده بانکی

  ر

  • ریزکان

  س

  • ساغویه
  • سونج (بوانات)
  • سبنه
  • سروستان (بوانات)
  • حسین‌آباد (توجردی)
  • سلطان‌آباد (بوانات)
  • سمارجان
  • سنگ بر
  • سیاهون
  • سیدآباد (بوانات)
  • سیمکان

  ش

  • شاه رستم
  • شاهزاده ابوالقاسم
  • شیدان (بوانات)
  • شیرخورشت

  ص

  • صادق‌آباد لاچری
  • صوفیان (بوانات)

  ط

  • طاهرآباد (بوانات)

  ع

  • عاصمی
  • علم‌آباد (بوانات)
  • علی‌آباد (بوانات)

  ف

  • فخرآباد (بوانات)
  • فنجان (بوانات)
  • فیروزی (بوانات)

  ق

  • قاسم‌آباد (بوانات)
  • قاضی‌آباد (بوانات)
  • قبرسفید
  • قدمگاه (بوانات)
  • قلات (بوانات)
  • قلعه آباده
  • قلعه‌سنگی (بوانات)
  • قلعه مسه
  • قنات ابراهیم
  • قنات سرخ (بوانات)
  • قنات ملک (بوانات)

  ک

  • کولوئیه
  • کلهر (بوانات)
  • کهریزک (بوانات)

  گ

  • گودحسن
  • گزخنگ
  • گلپا (بوانات)
  • گله‌دار (بوانات)

  ل

  • لقمان‌چشمه

  م

  • محله اکبری
  • محمودآباد (بوانات)
  • محمدآباد (بوانات)
  • مروشکان
  • مرشدی
  • مزایجان (بوانات)
  • منج سفلی
  • منج علیا
  • مهدی‌آباد (بوانات)

  ن

  • نویه

  ه

  • هونزا


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران