شهرستان بوشهر

روستاهای شهرستان بوشهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بوشهر

اسامی روستاهای بوشهر استان بوشهر  به شرح زیر است :

ا

 • احشام حسن
 • احشام شمالی
 • احشام شیخی
 • احمدی (بوشهر)

آ

 • آبطویل

ب

 • بندرگاه (بوشهر)

ت

 • تل اشکی (بوشهر)
 • تل بهی
 • تل‌سیاه (بوشهر)
 • تنگک محمد جعفری

ج

 • جزیره شیف

چ

 • چاه‌کوتاه

ح

 • حسن نظام
 • حسینکی
 • حمود
 • حیدری (بوشهر)

د

 • دویره

ر

 • رستمی (بوشهر)

ز

 • زردکی سفلی
 • زردکی علیا
 • زندان (بوشهر)

س

 • سرمل

ع

 • عسکری (بوشهر)

ق

 • قلعه چاه‌کوتاه
 • قلعه‌سوخته (بوشهر)

ک

 • کره‌بند
 • کنارآبادی

م

 • محرزی
 • محمدشاهی

ن

 • نودرار
 • نوکارگزی
 • نوکارمخی
 • نیروگاه اتمی (بوشهر)
 • ه

  • هفت‌جوش
  • هلیله


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران