شهرستان بیله سوار

روستاهای شهرستان بیله سوار

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بیله سوار

اسامی روستاهای بیله سوار استان اردبیل به شرح زیر است :

ا

 • اودلو
 • اکبرداودقشلاقی
 • انجیرلو

و

 • ولی‌ممیلو

ب

 • بابک (بیله‌سوار)

ج

 • جهان‌خانملو

چ

 • چالمه‌کندی

خ

 • خاکریز (بیله‌سوار)
 • خان‌باباکندی
 • خلیفه‌لوکندی بزرگ

د

 • دمیرچی خرابه‌سی
 • دمیرچی‌لو

ر

 • روح‌کندی

ز

 • زرگر (بیله‌سوار)

ش

 • شورگل (بیله‌سوار)

ف

 • فولادلوقویی

ق

 • قره‌قاسملو
 • قشلاق ملانقی‌قنبر
 • قیزقالاسی
 • قیزقلعه‌سی

گ

 • گوردیگل
 • گوگ‌تپه (بیله‌سوار)
 • گون‌پاپاق

م

 • مرادلو (بیله‌سوار)
 • مسجدلو (بیله‌سوار)

ن

 • نظرعلی‌بلاغی

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران