شهرستان تاکستان

روستاهای شهرستان تاکستان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان تاکستان

اسامی روستاهای تاکستان استان قزوین به شرح زیر است :

ا

 • اورازجین
 • اورنه
 • احمدآباد (تاکستان)
 • ارونقاش
 • اربطدره
 • اشتجین
 • اقبلاغ (تاکستان)
 • اقچه کند (تاکستان)
 • انداق

و

 • ورسج دودانگه
 • ورکه رود
 • ولازجرد (تاکستان)

آ

 • آتش‌انبار
 • آزادده (تاکستان)
 • آک (تاکستان)

ب

 • بادامک (تاکستان)
 • باشگل
 • برزلجین
 • بنددلاور

ت

 • تاکند

ج

 • جرندق
 • جعفرآباد (تاکستان)
 • جهان‌آباد (تاکستان)

چ

 • چوزه (تاکستان)
 • چنارستان (تاکستان)
 • چنگوره (تاکستان)

ح

 • حاجی‌آباد (تاکستان)
 • حسن‌آباد سادات
 • حسین‌آباد (تاکستان)
 • حسین‌آباد جرندق
 • حصار (تاکستان)
 • حمیدآباد (تاکستان)

خ

 • خورهشت
 • خروزان
 • خرم‌آباد (تاکستان)
 • خنداب (تاکستان)

د

 • داغلان
 • داکان
 • دولت‌آباد (تاکستان)
 • دربهان
 • درمان چای
 • د

  • دستجرد (تاکستان)
  • دیال‌آباد

  ر

  • رادکان (تاکستان)
  • رحیم‌آباد (تاکستان)

  س

  • ساج (تاکستان)
  • سولیدره
  • سولیدره دربهان
  • سراس
  • سگزناب
  • سی چانلو
  • سیف‌آباد (تاکستان)
  • سینک (تاکستان)

  ش

  • شارین
  • شاکین
  • شورجه (تاکستان)
  • شبانک
  • شناسوند
  • شنستق سفلی
  • شنستق علیا
  • شنین
  • شنین قاقازان
  • شیرازک
  • شیزر (تاکستان)
  • شیزند

  ص

  • صادق‌آباد (تاکستان)

  ط

  • طویوقچی
  • طرویزک

  ع

  • عاشق حصار
  • علنقیه

  ف

  • فارسجین (تاکستان)
  • فشالنج

  ق

  • قازان داغی
  • قاسم‌آباد (تاکستان)
  • قراچه قیا
  • قرقسین
  • قرمزآباد
  • قره‌داش (تاکستان)
  • قره کرسلو
  • قره‌باغ (تاکستان)
  • قره‌قورتان
  • قلات (تاکستان)
  • قلعه‌جوق (تاکستان)
  • قلعه شهدا
  • قلعه قره داش
  • قمیک بزرگ
  • قنبرآباد (تاکستان)
  • قینرجه (تاکستان)

  ک

  • کورچشمه (تاکستان)
  • کوشکک (تاکستان)
  • کشمرز
  • کندر (تاکستان)
  • کنشکین
  • کهک (تاکستان)

  گ

  • گنبدک

  ل

  • لوشکان

  م

  • مایان (تاکستان)
  • محمودآباد (تاکستان)
  • مرغداری ولی عصر
  • مرگسین
  • مزرعه رضی‌آباد
  • مشکین (تاکستان)
  • مهدی‌آباد (تاکستان)
  • مهین (تاکستان)

  ن

  • ناصرآباد (تاکستان)
  • ناصرآباد سادات
  • نودهک (تاکستان)
  • نیکویه

  ه

  • هفت صندوق

  ی

  • یاری‌آباد (تاکستان)
  • یام چشمه
  • یحیی‌آباد (تاکستان)
  • یزده‌رود
  • ینگجه (تاکستان)
  • ینگجه قاقازان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران