شهرستان تایباد

روستاهای شهرستان تایباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان تایباد

اسامی روستاهای تایباد استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • اولیاء
 • اویان
 • ابقه
 • ارزنچه سفلی
 • استای
 • اسدآباد دربند
 • اللهی (تایباد)
 • ایله

ب

 • بایی
 • بزنجرد کردیان
 • بهلول‌آباد (باخرز)
 • بیدک (تایباد)

پ

 • پساوه
 • پشته (تایباد)
 • پل بند (تایباد)

ت

 • تورانه
 • تونه (تایباد)
 • تنگل مزار

ج

 • جوزقان
 • جیزآباد

چ

 • چاه محمدآباد قدس
 • چهاربرجی
 • چهارطاق (باخرز)

ح

 • حاجی‌آباد (تایباد)
 • حاجی‌آباد (باخرز)
 • حسین‌آباد تقی
 • حسینی (تایباد)

خ

 • خواجه‌بیگ
 • خیابان (تایباد)
 • خیرآباد (تایباد)

د

 • دوقارون
 • ده برزو (باخرز)
 • ده‌نو (باخرز)

ر

 • رهنه

س

 • ساریان علیا
 • سوران (تایباد)
 • سورستان (باخرز)
 • سرخ‌سرا
 • سرداب (تایباد)
 • سفید بالا
 • سمنگان (تایباد)
 • سنقرآباد (باخرز)

ش

 • شادی (تایباد)
 • شمس‌آباد (تایباد)
 • شهرک شهید دکتر بهشتی
 • شیزن

ع

 • عباس‌آباد (تایباد)

ف

 • فرزنه
 • فرمان‌آباد (تایباد)
 • فیض‌آباد (تایباد)

ق

 • قادرآباد (تایباد)
 • قومی
 • قلعه‌نو شاملو
 • قلعه نوابغه

ک

 • کافچ
 • کولاب (باخرز)
 • کوه سفید (باخرز)
 • کوه‌آباد
 • کرات (تایباد)
 • کردیان (باخرز)
 • کشگک
 • کلاته حضرت
 • کلاته خونی (باخرز)
 • کلاته کاظم
 • کمرسبز
 • کهجه

گ

 • گرازی (باخرز)
 • گزیچه

م

 • محسن‌آباد (تایباد)
 • مرادآباد (باخرز)
 • میر آقابیک

ن

 • نوبهار غلامان
 • نوبهارکردیان
 • نقاره‌خانه (باخرز)

ه

 • همت‌آباد (باخرز)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران