شهرستان تربت جام

روستاهای شهرستان تربت جام

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان تربت جام

اسامی روستاهای تربت جام استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • ابوتراب
 • ابدال‌آباد (تربت جام)
 • ابراهیم بای
 • ابراهیم‌آباد (تربت جام)
 • احمدآباد بنکدار
 • احیانو
 • استای سفلی
 • استای علیا
 • اسلام‌آباد (تربت جام)
 • اسماعیل‌آباد (تربت جام)
 • اسماعیل‌آباد گرجی
 • اسماعیل‌خان (تربت جام)
 • اکبرآباد (تربت جام)
 • الله‌آباد (تربت جام)
 • المجوق سفلی
 • امام‌قلعه علیا
 • امغان
 • امیرخواجه
 • اندای
 • ابوتراب (تربت جام)
 • امیرآباد (تربت جام)

و

 • وکیل‌آباد پایین جام

آ

 • آزادده (تربت جام)
 • آغل‌کمر

ب

 • باغ سنگان سفلی
 • باغ سنگان علیا
 • باغ کشمیر علیا
 • باغ نو (تربت جام)
 • باغک سفلی
 • بوته گز (تربت جام)
 • بوژگان
 • برجک شیخی
 • برجک نقدعلی
 • بردو (تربت جام)
 • بزد
 • بشیرآباد (تربت جام)
 • بنی تاک
 • بیدستان (تربت جام)
 • بیدک (تربت جام)

پ

 • پالیزک
 • پده جان‌مراد
 • پده موسی خان
 • پری‌آباد (تربت جام)
 • پل ورزه
 • پیرانجیری
 • پیروحش

ت

 • توت سیدمحمد
 • توت صفر
 • توت لشکران
 • تق قز سفلی
 • تق قز علیا
 • تقی‌آباد (تربت جام)
 • تلخک
 • تیمنک سفلی
 • تیمنک علیا

ج

 • جبار بیگ
 • جعفرآباد (تربت جام)
 • جعفریه (تربت جام)
 • جلیل‌آباد (تربت جام)
 • جنت‌آباد (تربت جام)
 • جنگاه (تربت جام)
 • جهان‌آباد (تربت جام)
 • جهان‌آباد ملکی
 • جهان‌آباد (بوژگان)

چ

 • چاه شور (تربت جام)
 • چاه مزار سفلی
 • چاه مزار علیا
 • چشمه انجیر (تربت جام)
 • چشمه آزاد
 • چشمه تیموری
 • چشمه جوهر
 • چشمه زرد (تربت جام)
 • چشمه عبدالکریم
 • چشمه گل
 • چشمه‌گل (تربت جام بخش صالح‌آباد)
 • چنار (تربت جام)
 • چنگ‌آباد جدید

ح

 • حاجی‌آباد (تربت جام)
 • حاجی‌آباد ابراهیم
 • حسن‌آباد (تربت جام)
 • حسن‌آباد قوشه
 • حسن‌آباد (نصرآباد)
 • حسنک (تربت جام)
 • حسین‌آباد (تربت جام)
 • حسین‌آباد آقابیک
 • حسین‌آباد کلالی

خ

 • خواجه طاعون
 • خوک‌آب
 • خرگوشی (تربت جام)
 • خرم‌آباد (تربت جام)
 • خرم‌آباد سفلی (تربت جام)
 • خرم‌آباد علیا
 • خلیلی (تربت جام)
 • خیرآباد (تربت جام)
 • خیرآباد (صالح‌آباد)

د

 • دوست‌آباد (تربت جام)
 • دوسنگ (تربت جام)
 • دولت‌آباد (بوژگان)
 • درازاب سفلی
 • درازاب علیا
 • درخت بید (تربت جام)
 • درخت توت (تربت جام)
 • درس آخوند
 • ده کوشکک

ر

 • رونج
 • رباط (تربت جام)
 • رحمت‌آباد (تربت جام)
 • رحیم‌آباد (تربت جام)
 • رضاآباد (تربت جام)

ز

 • زوادر علیا

س

 • سجادیه (تربت جام)
 • سراب (تربت جام)
 • سقرچشمه سفلی
 • سلطان‌آباد (تربت جام)
 • سماخون
 • سماقچه
 • سمرغاوه
 • سمسرای سفلی
 • سمسرای علیا
 • سمنگان (تربت جام)
 • سمیع‌آباد ارباب دین‌محمد
 • سمیع‌آباد حاجی امان
 • سنگ‌آب (تربت جام)
 • سنگ‌آتش (تربت جام)
 • سیاه‌خوله
 • سیبک سفلی
 • سید احمد (تربت جام)

ش

 • شاه توت (تربت جام)
 • شوراب (تربت جام)
 • شوراب جهان
 • شوراب علیا (تربت جام)
 • شورستان سفلی (تربت جام)
 • شورستان علیا (تربت جام)
 • شهدآباد
 • شهرستانک (تربت جام)
 • شهرک محمدحاجی
 • شیخ‌آباد (تربت جام)
 • شیخ‌لو (تربت جام)

ص

 • صاحب‌داد
 • صیدآباد (تربت جام)

ع

 • عباس‌آباد خیرآباد
 • علی‌آباد (تربت جام)
 • علی‌آباد (پایین جام)

ف

 • فیروزکوه (تربت جام)
 • فیض‌آباد (تربت جام)
 • فیض‌آباد میش مست

ق

 • قادرآباد (تربت جام)
 • قاسم‌آباد (تربت جام)
 • قزقاوه
 • قزل حصار (تربت جام)
 • قشه توت
 • قلعه حمام
 • قلعه حمام حاجی رسول
 • قلعه خاکی
 • قلعه سرخ (تربت جام)
 • قلعه شیر
 • قلعه کک
 • قلعه‌نو میرزاجعفر
 • قندک
 • قندک خورده مالکین
 • قنقر

ک

 • کاریز کهندل
 • کاریزان ملااحمد
 • کاریزخانه
 • کاریزدره
 • کاریزک حاجی پسند
 • کاریزک یعقوب‌خانی
 • کاریزنو (صالح‌آباد)
 • کاریزنو (نصرآباد)
 • کاریزنو سفلی
 • کال سرخ (تربت جام)
 • کال کراب
 • کال‌آقایه علیا
 • کل ملک‌آباد
 • کلاته ابوالقاسم
 • کلاته الله‌رسان
 • کلاته آقامحمد
 • کلاته باقی‌خان
 • کلاته بزرگ
 • کلاته حاجی رحمت
 • کلاته حاجی قاضی
 • کلاته حمید
 • کلاته دهنو
 • کلاته سفید
 • کلاته صوفی
 • کلاته صمدخان
 • کلاته صنم
 • کلاته عبدالصمد
 • کلاته علیجان
 • کلاته غوث‌الدین
 • کلاته غوری‌ها
 • کلاته فاضل
 • کلاته مروی
 • کمرچه
 • کمرچه سفلی
 • کمرچه علیا
 • کنده سوخته

گ

 • گاوچشمه
 • گوربند (تربت جام)
 • گورخار
 • ل

  • لنگر (تربت جام)

  م

  • موسی‌آباد (تربت جام)
  • مؤمن‌آباد (تربت جام)
  • محمودآباد سفلی (تربت جام)
  • محمودآباد علیا
  • محمدآباد (تربت جام)
  • مخالفگاه
  • ملوی علیا
  • ملک‌آباد (تربت جام)
  • ممیزاب
  • منصوریه (تربت جام)
  • مهدی‌آباد (تربت جام)
  • مهمانشهر
  • میان‌سرا (تربت جام)
  • میخک (پایین جام)

  ن

  • نوای
  • نوده (تربت جام)
  • نصرآباد (صالح‌آباد)
  • نعتو
  • نقدعلی سفلی
  • نقدعلی علیا
  • نیک‌پی (تربت جام)

  ه

  • هرکاره
  • همت‌آباد (تربت جام)

  ی

  • یادگار سفلی
  • یادگار علیا
  • یاقوتین جدید
  • یخک (تربت جام)
  • یکه باغ (تربت جام)
  • یکه پسته
  • یکه‌توت


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران