روستاهای شهرستان تویسرکان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان تویسرکان

اسامی روستاهای تویسرکان استان همدان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (تویسرکان)

ا

 • ابدالان
 • ابرلاق سفلی
 • ابرلاق علیا
 • احمدآباد (تویسرکان)
 • آرتیمان
 • ارزووج
 • اریکان
 • اشتران
 • اشترمل (تویسرکان)
 • اکبرآباد (تویسرکان)
 • امام‌زاده زید

و

 • ورداورد وسطی
 • ورداورد سفلی
 • ورداورد علیا
 • ولاشجرد (تویسرکان)

ب

 • باباپیر
 • باباپیرعلی
 • باباکمال (تویسرکان)
 • بادامک (تویسرکان)
 • باقرآباد (تویسرکان)
 • بوجان (تویسرکان)
 • بوستاندر
 • برفیان (تویسرکان)
 • برگچه
 • بهاراب (تویسرکان)

پ

 • پیرغیب (تویسرکان)

ت

 • ترمیانک
 • تقی‌آباد (تویسرکان)
 • تیمیجان

ج

 • جرا
 • جیجان کوه

چ

 • چاشت خوره

ح

 • حاجی تو
 • حاجی‌آباد (تویسرکان)
 • حمیل‌آباد

خ

 • خیرآباد (تویسرکان)

د

 • دارانی سفلی
 • دارانی علیا
 • دورودان
 • دولایی
 • درواز (تویسرکان)

ر

 • روداور
 • ریواسیجان

ز

 • زاغه (تویسرکان)

س

 • سادات‌آباد (تویسرکان)
 • سازیان
 • سوتلق
 • سوری (تویسرکان)
 • سگاوی
 • سنجوزان
 • سنگ سفید (تویسرکان)
 • سهام‌آباد
 • سید شهاب (تویسرکان)
 • سیستانه

ش

 • شان‌آباد
 • شوق‌آباد (تویسرکان)
 • شهرستانه (تویسرکان)

ع

 • عین‌آباد (قلعه آقابیک)

ف

 • فتح‌آباد (تویسرکان)
 • فرمانیه (تویسرکان)
 • فریازان

ق

 • قاسم‌آباد (تویسرکان)
 • قشلاق پوست شوران
 • قصبستان
 • قلعه استیجان
 • قلعه بختیار (تویسرکان)
 • قلعه شیخ (تویسرکان)
 • قلعه قاضی (تویسرکان)
 • قلعه نو (تویسرکان)
 • قلعه نوروز
 • قلقل (تویسرکان)
 • قلی‌لاله سفلی
 • قلی‌لاله علیا

ک

 • کارخانه (تویسرکان)
 • کرزان
 • کریم‌آباد (تویسرکان)
 • کلنجان
 • کمانکران
 • کنجوران وسطی
 • کنجوران سفلی
 • کنجوران علیا
 • کندر (تویسرکان)
 • کهنوش

گ

 • گاوکران
 • گشانی
 • گل زرد (تویسرکان)
 • گل‌آباد (تویسرکان)
 • گلیان (تویسرکان)
 • گنبله (تویسرکان)

ل

 • لامیان

م

 • مالیچه (تویسرکان)
 • مبارک‌آباد (تویسرکان)
 • محمودآباد (تویسرکان)
 • مرادآباد (تویسرکان)
 • معتصم‌آباد
 • منجان
 • میانده (تویسرکان)
 • مین‌آباد (تویسرکان)

ن

 • نجف‌آباد (تویسرکان)
 • نجفیه
 • نقده (تویسرکان)

ه

 • هوش (تویسرکان)
 • هرهره

ی

 • یعقوب‌آباد (تویسرکان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران