شهرستان تیران

روستاهای شهرستان تیران

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان تیران

اسامی روستاهای تیران استان اصفهان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد کرون

ا

 • احمدآباد (تیران و کرون)
 • افجان
 • الور (تیران و کرون)
 • الله‌آباد (تیران و کرون)

و

 • ورپشت (تیران و کرون)

آ

 • آب پونه
 • آبگرم (تیران و کرون)

ب

 • بودان (تیران و کرون)

پ

 • پیرقلی سفلی
 • پیرقلی علیا

ت

 • تقی‌آباد (تیران و کرون)
 • تندران

ج

 • جاجا (تیران و کرون)
 • جوجو (تیران و کرون)
 • جعفرآباد (تیران و کرون)
 • جمال‌آباد (تیران و کرون)

چ

 • چشمه احمدرضا

ح

 • حجت‌آباد (تیران و کرون)
 • حسن‌آباد ابریزه
 • حسن‌آباد وسطی
 • حسن‌آباد علیا (تیران و کرون)
 • حسن‌آباد کهنه
 • حسین‌آباد (تیران و کرون)
 • حیدرآباد (تیران و کرون)

خ

 • خرمنان
 • خمیران (تیران و کرون)
 • خیرآباد (تیران و کرون)

د

 • دوتو (تیران و کرون)
 • دولت‌آباد (تیران و کرون)
 • دربند (تیران و کرون)
 • دره‌بید (تیران و کرون)

ر

 • رحمت‌آباد (تیران و کرون)

س

 • سوران (تیران و کرون)

ش

 • شهرک کوهان

ع

 • عباس‌آباد (تیران و کرون)
 • عزیزآباد (تیران و کرون)

ف

 • فضل‌آباد (تیران و کرون)

ق

 • قادرآباد (تیران و کرون)
 • قاسم‌آباد (تیران و کرون)
 • قره تپه (تیران و کرون)
 • قلعه عرب
 • قلعه موسی‌خان
 • قلعه مرغ
 • قلعه ناظر
 • قهریزجان

ک

 • کوهان (تیران و کرون)
 • کتی‌آباد
 • کرد سفلی
 • کرد علیا
 • کهریز لطفی

گ

 • گاوکش (تیران و کرون)
 • گلاب (تیران و کرون)
 • گنهران

م

 • مبارکه (تیران و کرون)
 • محمودآباد (تیران و کرون)
 • محمدیه (تیران و کرون)
 • مزرعه اسلام‌آباد (تیران و کرون)
 • مهدی‌آباد (تیران و کرون)
 • میرآباد (تیران و کرون)

ن

 • نسیم‌آباد (تیران و کرون)

ه

 • هومان
 • هلاب

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران