شهرستان جغتای

روستاهای شهرستان جغتای

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان جغتای

اسامی روستاهای جغتای استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • آبادی زورزمند شماره موتور ۵۲
 • آبادی زورزمند شماره موتور ۵۵
 • ابوچناری
 • ابویسان
 • الله‌آباد (جغتای)
 • اناوی
 • ایستگاه آزادوار
 • ایستگاه سنخواست

آ

 • آزادوار

ب

 • برسل

ج

 • جاورتن
 • جبله (جغتای)
 • جبله نو

چ

 • چاه شماره ۲ زور
 • چاه عروج علی جغتایی
 • چاه عمیق شماره ۳ زور
 • چاه عمیق شماره دو زورزمند
 • چاه عمیق شهی
 • چاه عمیق شهید
 • چاه عمیق صدو
 • چاه عمیق صدوب

ح

 • حاجی‌آباد (جغتای)
 • حجت‌آباد (جغتای)
 • حسن‌آباد منیدر
 • حسین‌آباد (جغتای)
 • حطیطه (جغتای)

خ

 • خسروشیر
 • خلیل‌آباد (جغتای)

د

 • دستوران
 • ده امام

ر

 • راه‌چمن
 • ریواده

ز

 • زرقان (جغتای)
 • زمند

س

 • سامقان
 • سیدآباد اکراد

ش

 • شادمان (جغتای)
 • شفیع‌آباد (جغتای)
 • شهرستانک (جغتای)

ع

 • عباس‌آباد قندی
 • عبدل‌آباد (جغتای)

ف

 • فراشیان
 • فریمانه
 • فشانجرد
 • فیض‌آباد (جغتای)

ق

 • قلعه‌نو (جغتای)

ک

 • کلاته رضائیه
 • کلاته گز
 • کلاته میرعباس
 • کهنه (جغتای)

گ

 • گوری (جغتای)
 • گفت (جغتای)
 • گلشن‌آباد (جغتای)

م

 • محمدآباد گفت
 • محمدیه (جغتای)
 • منیدر
 • مهدی‌آبادگفت

ن

 • نوباغ


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران