شهرستان جم

روستاهای شهرستان جم

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان جم

اسامی روستاهای جم استان بوشهر  به شرح زیر است:

ا

 • احمدآباد (جم)
 • اسلام‌آباد (جم)
 • اکبرآباد (جم)
 • انارستان (جم)
 • اهنجت

آ

 • آبگرمک (جم)

ب

 • بابامبارکی
 • باریکان (جم)
 • بس‌ملخی
 • بندانو
 • بهارستان (جم)
 • بهر حاجی‌نوشاد
 • بهرباغ
 • بیدان (جم)
 • بیدو (جم)
 • بیدو موردی
 • بیدبلند
 • بیدخوار

پ

 • پدری (جم)
 • پشتو (روستا)
 • پلنگی (جم)

ت

 • تاک‌پوک
 • تشان (جم)
 • تل حاج‌نوشاد
 • تل‌قلعه
 • تنگمان

ج

 • جم (بوشهر)

چ

 • چاهه
 • چرموک
 • چم‌برکه
 • چم‌چشمه
 • چم‌دره

ح

 • حاجی‌آباد (جم)
 • حرمیک
 • حسین‌آباد (ریز)
 • حسین‌آباد (کوری)

خ

 • خانیچه

د

 • دایو
 • دوتوولی
 • دوتوسورو
 • دومیتی
 • دره‌بان
 • دره‌چاه

ذ

 • ذکی‌علمداری

ر

 • ریز (جم)

ز

 • زیبامکان

س

 • سرچشمه (جم)

ش

 • شهرخاص

ص

 • صیدی

ع

 • عربانه
 • علی‌آباد (جم)

غ

 • غربه

ف

 • فرامرزی (جم)

ق

 • قائدی
 • قصاب (جم)
 • قلعه‌باغ
 • قلعه‌کهنه

ک

 • کوچو خرزهره
 • کوری (جم)
 • کوری حیاتی
 • کوه‌چر

گ

 • گندم‌زار (روستا)

ل

 • لاورده
 • لاورگل

م

 • موردی (جم)
 • محمدی‌آباد
 • منظر

ن

 • نیلاب

ه

 • هفت‌چاه
 • هنگدان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران