شهرستان جهرم

روستاهای شهرستان جهرم

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان جهرم

اسامی روستاهای جهرم استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • اوک پایین
 • ارجویه
 • اسفل
 • اسفنجان (جهرم)
 • اسلام‌آباد (جهرم)
 • اسماعیل‌آباد (جهرم)
 • اشکم شور
 • اغان
 • اقبال‌آباد (جهرم)
 • امیرسالاری
 • ایدویه

آ

 • آب انجیر (جهرم)
 • آب کاسه (جهرم)
 • آبادشاهپور
 • آباده (جهرم)
 • آبدون
 • آب‌شیخ
 • آب‌شیرین (جهرم)
 • آب‌کتان
 • آسمان‌گرد
 • آهنگران (جهرم)

ب

 • باباعرب
 • بادنجان (جهرم)
 • باروس
 • باغ تی چنگ
 • باغ عوض
 • باغ کبیر
 • باغ گر
 • باغات جلگه
 • بالاشهر (جهرم)
 • براک (جهرم)
 • برایجان
 • برج خان‌کرم
 • برمه‌خونی
 • بس کوتوکو
 • بست باغ
 • بست نار
 • بندبست (جهرم)
 • بنکوی شعبانی
 • بهجان
 • بیر

پ

 • پازنویه
 • پراهو

ت

 • تادوان
 • توجنگ
 • تقی‌آباد (جهرم)
 • تل‌حیدری (جهرم)
 • تل‌ریگی (جهرم)
 • تل گچی
 • تلخ‌آب (جهرم)
 • تلمبه فخرایی
 • تنگ اهل دونه
 • تنگ تغر
 • تنگه چهل سنگو
 • تنگه نره
 • تیرافجان

ج

 • جامغان
 • جویان
 • جدیر
 • جرمشت بالا
 • جرمشت پایین
 • جزه (جهرم)
 • جنبد

چ

 • چاه انجیر (جهرم)
 • چاه پهن (جهرم)
 • چاه تیز
 • چاه داربس
 • چاه کلاله
 • چاه‌انجیر (جهرم)
 • چاه‌تلخ (جهرم)
 • چدرویه
 • چشو
 • چشمه خشکک
 • چشمه‌شیرین (جهرم)
 • چشیوان
 • چنارسوخته (جهرم)
 • چهارطاق (جهرم)
 • چهارقاشی

ح

 • حاجی‌آباد (جهرم)
 • حسن آقایی
 • حسن‌خانی
 • حسین‌آباد (جهرم)
 • حلق کهکومی
 • حنا (جهرم)
 • حیدرآباد (جهرم)

خ

 • خادر (جهرم)
 • خافتر
 • خان نهر
 • خوش‌آب (جهرم)
 • خرم‌آباد (جهرم)
 • خسروآباد (جهرم)
 • خنک (جهرم)

د

 • داربس
 • دولت‌آباد (جهرم)
 • دباغی نعمتی
 • درویشان (جهرم)
 • درمه (جهرم)
 • دشتدال
 • دشک
 • دنیان
 • ده قانون
 • دهزیر

ر

 • راهگان
 • روستای اشکوری
 • رزگ (جهرم)
 • تنگ کره (رشیدآباد)
 • رنجکو

ز

 • زاغ (جهرم)
 • زرجان
 • زرقلات
 • زیتون (جهرم)
 • زیقان

س

 • سروو
 • سکده (جهرم)
 • سه تلان (جهرم)
 • سه‌چاه (بخش خفر جهرم)
 • سه دره (جهرم)
 • سه‌چاه (بخش مرکزی جهرم)
 • سیستان علیا

ش

 • شاغون (جهرم)
 • شاه نورالدین
 • شرقی (جهرم)
 • شهرخفر
 • شیرحبیب
 • شیردانه

ص

 • صادق‌آباد (جهرم)
 • صغاده

ط

 • طاحونه (جهرم)
 • طاغون

ظ

 • ظهرشیر

ع

 • عابدآباد
 • عباس‌آباد (جهرم)
 • علی‌آباد (جهرم)
 • علی‌آباد نصیرخانی

غ

 • غربی

ف

 • فتح‌آباد (جهرم)
 • فشان

ق

 • قالینی
 • قلات (جهرم)
 • قلعه (جهرم)
 • قلعه سنگ (جهرم)
 • قم‌آباد (جهرم)

ک

 • کود زورو
 • کوشک حسن‌آباد
 • کوشک سار
 • کوشک سرتنگ
 • کوه خری
 • کبه
 • کته (جهرم)
 • کراده (جهرم)
 • کرفت
 • کلاکلی
 • کناردان (جهرم)
 • کندیجان
 • گ

  • گاره (جهرم)
  • گودزاغ
  • گوریزنه
  • گچ‌برو بالا
  • گریزان
  • گل برنجی
  • گلوبراق
  • گلونار
  • گلدامچه
  • گلی گردو

  ل

  • لردخزان

  م

  • مادوان (جهرم)
  • مانیان
  • مورچگی
  • موردک (جهرم)
  • موردی (جهرم)
  • محمودآباد (جهرم)
  • محیطاب
  • مزرو
  • مزرعه ده دل (جهرم)
  • مزرعه دیدن نو
  • مزرعه کشه تنقور
  • مزکان
  • ملک ملک (جهرم)
  • ملک‌آباد (جهرم)

  ن

  • نارو (جهرم)
  • نوداد
  • نصیرآباد (جهرم)
  • نظام‌آباد جدید
  • نظرآباد (جهرم)
  • نعمت‌آباد (جهرم)

  ه

  • هفت چاه زنگویه
  • همنده

  ی

  • یوردتل جنبلی
  • یورددشت زلزله
  • یوسف‌آباد (جهرم)
  • یرج

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران