شهرستان جوین

روستاهای شهرستان جوین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان جوین

اسامی روستاهای جوین استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد ابوطالب
 • ابراهیم‌آباد بالاجوین
 • احمدآباد (جوین)
 • احمدآباد ملک
 • ارگ نوجوی
 • اسماعیل‌آباد (جوین)
 • انداده
 • ایستگاه نقاب

ب

 • بحرآباد
 • بداغ‌آباد (جوین)
 • برغمد
 • بهرامیه (جوین)
 • بید (جوین)
 • بیدخور (جوین)

ج

 • جزندر
 • جلمبادان
 • جمال‌آباد (جوین)

ح

 • حاجی‌آباد بزازی
 • حاجی‌آباد حاج‌صفر
 • حسین‌آباد میرزا مؤمن
 • حکم‌آباد (جوین)

خ

 • خرم‌آباد (جوین)
 • خیرآباد (جوین)

د

 • دلک‌آباد

ر

 • رازی (جوین)
 • رامشین
 • رحمت‌آباد (جوین)

ز

 • زورآباد (جوین)
 • زیرآباد

س

 • سیرغان

ش

 • شمس‌آباد (جوین)
 • شهرک قائم (جوین)
 • شهرک کارخانه قند جوین

ع

 • عباس‌آباد عرب
 • عباس‌آباد ملک

ف

 • فتح‌آباد نو

ق

 • قلعه نو (جوین)

ک

 • کروژده
 • کریم‌آباد (جوین)
 • کلاته انداده
 • کلاته شهیدان
 • کلاته عرب
 • کلاته میمری
 • کمایستان

م

 • مزرعه آستان قدس
 • مزرعه شهرستانک
 • منجشیرین
 • مهرآباد (جوین)
 • میان‌آباد (جوین)

ن

 • نانوا (جوین)

ی

 • یوسف‌آباد (جوین)
 • یحیی‌آباد (جوین)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران