شهرستان خرامه

روستاهای شهرستان خرامه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خرامه

اسامی روستاهای خرامه استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد کربال
 • اسلام‌آباد (خرامه)
 • اسمعیل‌آباد پایین
 • امامزاده عقیل (خرامه)

آ

 • آبشور (خرامه)

ب

 • بست خیرآباد
 • بن کوی صادقی
 • بنکوی جعفری
 • بیدزرد (خرامه)

ت

 • تنگ قیر
 • تنگ مهدی

ج

 • جهان‌آباد (خرامه)
 • جیان (خرامه)

چ

 • چشمه ولی‌آباد والی
 • چشمه آب‌گرازی

ح

 • حاجی‌آباد کربال
 • حسین‌آباد فیش تقه

خ

 • خارستان (خرامه)
 • خرامه
 • خرم‌آباد (خرامه)
 • خیرآباد توللی

د

 • درنیان (خرامه)

ر

 • روبهقان
 • رشیدآباد (خرامه)

ز

 • زین‌آباد (خرامه)

س

 • سفلی (خرامه)
 • سقاآباد
 • سلامت‌آباد (خرامه)

ش

 • شهاب‌آباد (خرامه)
 • شهرک ایثار (خرامه)

ص

 • صادق‌آباد (خرامه)

ع

 • عمرآباد (خرامه)

غ

 • غیاث‌آباد (خرامه)

ق

 • قوام‌آباد (خرامه)
 • قره قیه (خرامه)
 • قشلاق (خرامه)
 • قلعه محمودی

ک

 • کوشک (خرامه)
 • کوه گری خیرآباد
 • کفدهک
 • کمجان (خرامه)

گ

 • گاومیشان (خرامه)
 • گرمنجان

م

 • محمودآباد، خرامه
 • مظفری (خرامه)
 • معزآباد جابری
 • معزآباد گورگیر
 • مهرآباد (خرامه)

ن

 • نورآباد (خرامه)
 • نصرت

ه

 • هاشم‌آباد (خرامه)
 • هلال‌آباد (خرامه)
 • هنگی سفلی

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران