شهرستان خمین
 • هتل
 • معرفی
 • جاذبه های مذهبی
 • جاذبه های فرهنگی و هنری
 • جاذبه های طبیعی
 • جاذبه های تاریخی

روستاهای شهرستان خمین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خمین

اسامی روستاهای خمین استان مرکزی به شرح زیر است:

ا

 • ارزقان
 • ازنوجان
 • استهلک (خمین)
 • اسدآباد (خمین)
 • اسفنجه
 • اشمسیان
 • اشناخور
 • اشیانه سفلی
 • اشیانه علیا
 • اکبرآباد (خمین)
 • امامزاده ورچه
 • امامزاده عبدالله (خمین)
 • امامزاده یوجان
 • امیرآباد (خمین)
 • امیریه (خمین)
 • امین‌آباد (خمین)
 • اندرپا

و

 • واپیله
 • ورآباد (خمین)
 • ورچه

ب

 • برجک (خمین)
 • برفیان (خمین)
 • برگله
 • بلاورجان
 • بهدشت (خمین)
 • بیلاق

پ

 • پائین وند
 • پشتکوه (خمین)
 • پلولی
 • پندرجان

ت

 • تانجران
 • تهیق

ج

 • جوادیه (خمین)
 • جوباده
 • جعفرآباد (خمین)
 • جلماجرد جدید
 • جهان قلعه

چ

 • چوگان (خمین)
 • چشمه سفید (خمین)
 • چقا سیف‌الدین
 • چنار (خمین)
 • چهارچشمه (خمین)
 • چهارطاق (خمین)

ح

 • حاجی‌آباد (خمین)
 • حسین‌آباد (خمین)
 • حسین‌آباد سادات
 • حشمتیه (خمین)
 • حیدرآباد (خمین)

خ

 • خورزن
 • خوگان
 • خراوند
 • خشتیجان
 • خلیل‌آباد (خمین)
 • خمین
 • خیرآباد (خمین)
 • خیزاب (خمین)

د

 • داودآباد (خمین)
 • دانیان (خمین)
 • دربند لران
 • دره (خمین)
 • دره گرم (خمین)
 • دره‌شور (خمین)
 • دمنی
 • ده ملا (خمین)
 • ده‌نو (خمین)
 • دیوکن

ر

 • رازان (خمین)
 • رباط ارجمند
 • رباط سفلی (خمین)
 • رباط علیا (خمین)
 • رباطاغاج
 • رباط‌مراد
 • رشیدآباد (خمین)
 • رضاآباد (خمین)
 • ریحان سفلی
 • ریحان علیا

ز

 • زورقان

س

 • سوکقزقان
 • سرطاق (خمین)
 • سرکوبه
 • سکانه (خمین)
 • سنجدک (خمین)
 • سیان سفلی
 • سیان علیا
 • سیدآباد (خمین)

ش

 • شمس‌آباد (خمین)
 • شهر میزان

ط

 • طیب‌آباد

ع

 • عاشقه
 • عباس‌آباد (خمین)
 • عکس‌آباد
 • علی‌آباد (خرم‌دشت)
 • علی‌آباد (خمین)

ف

 • فتح‌آباد (خمین)
 • فرج‌آباد (خمین)
 • فرفهان
 • فرقس
 • فرنام (خمین)
 • فرنق (خمین)
 • فشارود (خمین)
 • فیضی حسن

ق

 • قاسم‌آباد (خمین)
 • قره کهریز (خمین)
 • قلعه اشناخور
 • قلعه افشار
 • قلعه بابو
 • قلعه حاجی شفیع
 • قلعه فرهادیه
 • قلعه محمدآباد (خمین)
 • قلعه محمدبیگ
 • قلعه نو (خمین)
 • قلعه یوجان
 • قیاپا
 • قیدو

ک

 • کاظم‌آباد (خمین)
 • کوکه (خمین)
 • کجارستان
 • کفسان
 • کمانکش
 • کندها (خمین)

گ

 • گوشه محمدمالک
 • گلدشت (خمین)

ل

 • لوزدر
 • لکان (خمین)

م

 • ماهورزان
 • مجدیان
 • محمودآباد (خمین)
 • محمودآباد، صالحان
 • محمدآباد (خمین)
 • محمدیه (خمین)
 • مزاین
 • مزرعه نو (خمین)
 • مکان (خمین)
 • منصورخواجه
 • مهدی‌آباد (خمین)
 • مهرآباد (خمین)
 • میان‌رودان (خمین)
 • میبران
 • میشیجان سفلی
 • میشیجان علیا
 • مینودشت (خمین)

ن

 • نازی (خمین)
 • نورآباد (خمین)
 • نصرآباد (خمین)
 • نفیس
 • نهشهر

ی

 • یمن (خمین)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران