شهرستان خنج

روستاهای شهرستان خنج

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خنج

اسامی روستاهای خنج استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • اکبرآباد (خنج)
 • آب‌شیرین (خنج)

آ

 • آشنا (خنج)

ب

 • باغان (خنج)
 • بیخو
 • بیغرد

پ

 • پدو
 • پشت‌بند (خنج)

ت

 • تخته (خنج)
 • تنگ باد
 • تنگ شهریاری
 • تنگ نارک

ج

 • جنگویه
 • جهره
 • جهله

چ

 • چاله خور
 • چاه رستم
 • چاه زال
 • چاه طوس
 • چاه کاظم
 • چاه ماری (خنج)
 • چاه مینا
 • چم کباب

ح

 • حسین‌آباد (خنج)
 • حمامی

خ

 • خان باغی (خنج)
 • خورو
 • خیرآباد (خنج)

د

 • دروای دیو
 • ده‌نو خنج

ز

 • زاخورو
 • زنگویه (خنج)

س

 • سده (خنج)
 • سیف‌آباد (خنج)

ش

 • شناکرد
 • شنایز
 • شهرستان (خنج)
 • شهرک چاه‌طلا
 • شهرک چم کوکو
 • شهرک مکویه

ط

 • طاخونه

ف

 • فیدویه

ق

 • قره‌آغاج (خنج)
 • قره‌کنار

ک

 • کورده (خنج)
 • کورکی (خنج)
 • کریم‌آباد (خنج)
 • کنار طویله
 • کهنویه (خنج)

گ

 • گرمشت
 • گزیوز

ل

 • لاغر
 • لوزو
 • لعلو
 • لگاره

م

 • محمله
 • مز (خنج)
 • مکویه
 • مهرآباد (خنج)
 • مینا (خنج)

ه

 • هفتوان (خنج)
 • هنکو


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران