شهرستان خنداب

روستاهای شهرستان خنداب

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خنداب

اسامی روستاهای خنداب استان مرکزی به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد (خنداب)
 • احمدآباد (خنداب)
 • ادشته
 • ارجناوند
 • استوه
 • الودر
 • امامزاده دهچال
 • اناج
 • ایوند بالا
 • ایوندنو
 • ایجان

و

 • وزوانق

آ

 • آقداش (خنداب)

پ

 • پلنگاب
 • پیازآباد (خنداب)

ث

 • ثمردشت (خنداب)

ج

 • جوشیروان

چ

 • چالاب سفلی
 • چالاب علیا
 • چیزان

ح

 • حاجی‌آباد (خنداب)
 • حسین‌آباد موقوفه

خ

 • خارپهلو (خنداب)
 • خانقاه علیا
 • خلوزین

د

 • دارانجیر
 • درمن (خنداب)
 • ده چال
 • ده سد
 • ده شیرخان

ر

 • رازگردان
 • روستای شهید

س

 • سوزان (خنداب)
 • سناورد
 • سهم‌آباد
 • سیردر
 • سیرکند

ش

 • شاوه (خنداب)
 • شرشره (اراک)

ص

 • صالحی (خنداب)

ط

 • طورگیر

ع

 • عباس‌آباد موقوفه
 • علی‌آباد (خنداب)

غ

 • غینرجه

ف

 • فوران (خنداب)

ق

 • قاسم‌آباد (خنداب)
 • قالیباف (خنداب)
 • قشلاق زیبا
 • قشلاق عباس‌آباد
 • قشلاق عبدالکریم
 • قشلاق قطب‌آباد
 • قشلاق گازران
 • قلعه ازرج
 • قلعه اسدآباد
 • قلیچ‌تپه

ک

 • کوره زار
 • کرکان (خنداب)
 • کرکانک
 • کله بید (خنداب)
 • کمراب (خنداب)

گ

 • گازران (خنداب)
 • گوشه سفلی (خنداب)
 • گوشه علیا (خنداب)
 • گذردر

م

 • مانیزان (خنداب)
 • موک
 • مجیدآباد (خنداب)
 • محمدآباد (خنداب)
 • مهر سفلی
 • مهرعلیا
 • میثم‌آباد (خنداب)

ن

 • نصیرآباد (خنداب)

ی

 • یحیی‌آباد (خنداب)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران