شهرستان خواف

روستاهای شهرستان خواف

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خواف

اسامی روستاهای خواف استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیمی (خواف)
 • احمدآباد (خواف)
 • ارزنه (خواف)
 • ارگ قلندر
 • اسدآباد (خواف)
 • الدنگ

و

 • ورآب
 • ولی‌آباد (خواف)

ب

 • بازگوی
 • باغ بخشی
 • باغچه (خواف)
 • براکوه (خواف)
 • برآباد
 • برکاد جدید
 • بقسانی
 • بقصانی علیا
 • بندیوان
 • بنی‌آباد (خواف)
 • بهدادین
 • بیاس‌آباد نوسازی
 • بید پارسی

پ

 • پشت ساباد

ت

 • تیزاب (خواف)

چ

 • چاه خشت
 • چاه زول
 • چاه شور (خواف)
 • چاه عمیق بنی حسن
 • چاه کنده
 • چاه گچی
 • چاه مسیله
 • چاه مطار
 • چشمه مزار
 • چمن‌آباد
 • چهارده (خواف)

ح

 • حاجی‌آباد (خواف)
 • حسن‌آباد (خواف)
 • حسن‌آباد (شهرستان خواف)
 • حسین‌آباد (خواف)
 • حفیظ‌آباد (خواف)

خ

 • خواجه (خواف)
 • خرگرد
 • خلط‌آباد نوسازی
 • خلیل‌آباد (خواف)
 • خیرآباد (خواف)

د

 • دردوی
 • دشت (خواف)
 • ده خطیب جدید

ر

 • رزان (خواف)
 • رزداب

ز

 • زوزن (روستا)

س

 • سده (خواف)
 • سراب (خواف)
 • سرریگ (خواف)
 • سلمان (خواف)
 • سیجاوند

ش

 • شهرک (خواف)
 • شیرگرد

ص

 • صیدآباد (خواف)

ع

 • عباس‌آباد (خواف)
 • علی‌آباد (خواف)
 • علی‌آباد جدید

غ

 • غضنفری (خواف)

ف

 • فایندر
 • فدک (خواف)
 • فرح‌آباد (خواف)

ق

 • قطار گز
 • قلعه‌نو (خواف)

ک

 • کاریون
 • کالشورجدید
 • کجنه
 • کلاته لاخی جدید

گ

 • گرازی (خواف)
 • گریاب

ل

 • لاج

م

 • محمدآباد (خواف)
 • محمدآباد (شهرستان خواف)
 • مزرعه شیخ
 • مژن‌آباد
 • مهاباد (خواف)
 • مهاباد جدید
 • مهرآباد (خواف)
 • مهرآباد (شهرستان خواف)

ن

 • نصرآباد (خواف)
 • نقاب (خواف)
 • نهور
 • نیازآباد (خواف)
 • ه

  • هرشی، خواف
  • هزارخوشه
  • هم‌زارع


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران