شهرستان بوشهر

روستاهای شهرستان خورموج ( دشتی )

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خورموج ( دشتی)

اسامی روستاهای خورموج استان بوشهر  به شرح زیر است :

ا

 • احشام قائدها
 • اژدرخوس
 • اسلام‌آباد (دشتی)
 • اسماعیل‌محمودی
 • امام‌آباد (دشتی)

و

 • وراوی (دشتی)

ب

 • بادام‌زار
 • بادوله
 • باغ رئیس عالی
 • باغ شالی
 • باغ علی‌باقر
 • باغان (دشتی)
 • باغ‌وحش (دشتی)
 • باغ‌پیر
 • باغ‌شور
 • بالنگستان (دشتی)
 • بامنیر
 • بوحیری
 • برمصار
 • بشک
 • بنو (دشتی)
 • بن‌بید
 • بندو (دشتی)
 • بنیاد (دشتی)
 • بیکسان

ت

 • تلخو
 • تنگ باغ (دشتی)

ج

 • جبری (دشتی)

چ

 • چاوشی (دشتی)
 • چارک (دشتی)
 • چاه‌حسین‌جمال
 • چاهگاه (دشتی)
 • چهله (دشتی)

ح

 • حسین‌زائری
 • حناشور
 • حیدری (دشتی)

خ

 • خانی (دشتی)
 • خورموج
 • خروک

د

 • دولت‌آباد (دشتی)
 • درازی (دشتی)
 • درویشی (دشتی)
 • درگو جنوبی
 • درگو شمالی
 • دشت‌پلنگ
 • دهوک (دشتی)
 • دهداری (دشتی)

ر

 • رزم‌آباد (دشتی)
 • ریگدان

ز

 • زایرابول
 • زایرعباسی
 • زرگری (دشتی)
 • زیارت (دشتی)
 • زیزار

س

 • سرمک
 • سنا (دشتی)
 • سهو

ش

 • شنبه (دشتی)
 • شیخیان سلنجی
 • شیخیان شهاب
 • شیخیان ماری

ط

 • طویل‌دراز

ع

 • عربی (دشتی)
 • علی‌آباد (دشتی)

ف

 • فقیه‌احمدان
 • فقیه‌حسنان

ک

 • کاردانه
 • کاکی
 • کبگان
 • کردوان رئیسی
 • کردوان سفلی
 • کردوان علیا
 • کردلان
 • کشتو
 • کلات (دشتی)
 • کلل (دشتی)
 • کناربندک

گ

 • گوری (دشتی)
 • گزدراز
 • گنخک رئیسی
 • گنخک شیخی
 • گنخک کورا

ل

 • لاور ساحلی
 • لاور شرقی
 • لنگک

م

 • محمدآباد (دشتی)
 • محمدریز
 • مرحوای
 • مزرعه حاج‌احمد
 • مسیله عبدی
 • مسیله کلو
 • مقاتل
 • مل‌گاودان
 • مل‌گل
 • مله خرگ
 • منقل (دشتی)
 • میانخره
 • میته

ن

 • ناصری (دشتی)

ه

 • هلالی منصور


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران