شهرستان خوسف

روستاهای شهرستان خوسف

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خوسف

اسامی روستاهای خوسف استان خراسان جنوبی به شرح زیر است :

ا

 • اکبرآباد (خوسف)

ب

 • باغ، خراسان جنوبی
 • بصیران (خوسف)
 • بک (بیرجند)
 • بیدخت (جلگه ماژان)

ت

 • تقاب
 • تقی‌آباد (خوسف)
 • تنگ (خوسف)

ج

 • جومیان

چ

 • چهکند گل

ح

 • حصار (خوسف)

خ

 • خور (خوسف)

د

 • دولت‌آباد (خوسف)

ر

 • روبیات
 • رگ (خوسف)

س

 • سورگ (خوسف)
 • سروباد
 • سلم‌آباد (خوسف)
 • سیوجان
 • سیدان (خوسف)

ش

 • شاه‌زیله
 • شوشک (خوسف)
 • شهرستانک (خوسف)

ع

 • علی‌آباد زارعین
 • عیلکی پایین

ف

 • فدشک
 • فریز (خوسف)

ق

 • قلعه زری

ک

 • کوشه علیا
 • کلاته ملک

گ

 • گل (خوسف)
 • گیو (خوسف)

م

 • ماژان
 • مزار شاه
 • معصوم‌آباد (خوسف)

ن

 • نوغاب (خوسف)
 • نصرآباد (خوسف)

ه

 • همند (خوسف)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران