شهرستان خوی
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خوی

اسامی روستاهای خوی استان آذربایجان غربی به شرح زیر است :

ا

 • اورتاکند (خوی)
 • اباطی
 • احمدآباد (خوی)
 • احمدآباد (فیرورق خوی)
 • ارسی (خوی)
 • اریگلو
 • استران
 • اسمعیل‌کندی
 • اعتضادیه
 • اغدره
 • اکبرآباد (خوی)
 • اگری بوجاق (خوی)
 • السرمه
 • امام‌کندی (خوی)
 • امیربیگ (خوی)
 • امینه‌ده

و

 • وار
 • ولدیان
 • ویشلق سفلی
 • ویشلق علیا

آ

 • آغ‌باش
 • آغ‌بلاغ (خوی)
 • آغچه‌قشلاق
 • آغ‌داش (خوی)
 • آغشلو
 • آقاسی‌کندی
 • آق‌بلاغ سفلی
 • آق‌بلاغ علیا (خوی)
 • آق‌توپراق
 • آل‌قویروق
 • آلمالو (خوی)

ب

 • بابکان
 • باغ درق
 • باغ رجب
 • بایرام‌کندی (خوی)
 • بولاماج
 • بویلاپوش
 • بختیاران
 • بخش قطور
 • بدلان
 • بدل‌آباد
 • برد رش سفلی
 • برد رش علیا
 • برژوک
 • بزگوش
 • بطچی
 • بلبان
 • بلجوک
 • بلسور سفلی
 • بلسور علیا
 • بیان‌لو (روستا)
 • بیزنده
 • بیله‌وار

پ

 • پارچی
 • پسک سفلی
 • پکاجیک (خوی)
 • پیرکندی
 • پیرموسی (خوی)

ت

 • تاریمیش
 • تودان (خوی)
 • تپه‌باشی
 • ترس‌آباد
 • تگلک

ج

 • جعفرآباد (خوی)
 • جنگ‌سر

چ

 • چالیان
 • چاوش‌قلی
 • چخماق (خوی)
 • چشمه (ایواوغلی)
 • چکمه‌زر

ح

 • حاجت‌کده
 • حاشیه‌رود
 • حبش سفلی
 • حبش علیا
 • حسین‌آباد مراکان
 • حصار (خوی)
 • حصار سفلی (خوی)
 • حصار قره‌تپه
 • حیدرآباد (خوی)

خ

 • خاک مردان
 • خان‌دیزج
 • خانقاه (خوی)
 • خویمن جدید
 • خنجرخان

د

 • داش‌پسک
 • دلجلی
 • دمدم
 • دنبکی
 • دیبک (خوی)
 • دیزج الند
 • دیزج بطچی
 • دیزج جمشیدخان
 • دیزج مرتضی‌خان
 • دیزج هریک

ر

 • راویان (خوی)
 • رازی (خوی)
 • روند (خوی)
 • رهال

ز

 • زاویه (خوی)
 • زاویه حسن‌خان
 • زاویه شیخلر
 • زارعان (خوی)
 • زاغه (خوی)
 • زری

س

 • سراب (خوی)
 • سرابدال
 • سعلکده
 • سعیدآباد (خوی)
 • سگتلو
 • سنت سفلی
 • سنت علیا
 • سید تاج‌الدین
 • سینور
 • سیه‌باز

ش

 • شوراب (خوی)
 • شوربلاغ (خوی)
 • شوریک (خوی)
 • شریف‌آباد (خوی)
 • شعبان‌لوی سفلی
 • شعبان‌لوی علیا
 • شگفتی (خوی)
 • شیوان‌کندی
 • شیرین‌کندی

ص

 • صالح‌آباد (خوی)
 • صوفی‌کندی

ط

 • طوره

ع

 • عذاب (خوی)
 • عزت‌آباد (خوی)
 • عسگرآباد (خوی)
 • علی شیخ

ف

 • فنایی (روستا)

ق

 • قارنجه
 • قوروق
 • قوردریک سفلی
 • قوردریک علیا
 • قورشاق‌لو
 • قورقان
 • قوزلجه (خوی)
 • قراجلو (خوی)
 • قرخ‌یاشار
 • قره‌آغاج (صفائیه)
 • قره‌تپه (رهال)
 • قره‌داش (خوی)
 • قره‌شعبان
 • قره‌قوش سفلی
 • قره‌قوش علیا
 • قره‌گل (خوی)
 • قریس
 • قزقلعه (خوی)
 • قزل‌آغل
 • قزلجه (صفائیه)
 • قزلداش سفلی
 • قزلداش علیا
 • قشقابلاغ
 • قشلاق (خوی)
 • قیزاولن
 • قیله‌لیق
 • قینر سفلی
 • قینر علیا

ک

 • کاپوت (خوی)
 • کارخانه آجر ماشینی قدس و شهرک صنع
 • کوتان‌آباد
 • کوچک (روستا)
 • کورتی (روستا)
 • کتنلوی سفلی
 • کتنلوی علیا
 • کردنشین
 • کرکوش
 • کشک زر
 • کفچرین
 • کلوانس
 • کلوس
 • کلت سفلی
 • کلت علیا
 • کلیسا (روستا)
 • کم (خوی)

گ

 • گورپران
 • گوگرد (خوی)
 • گوهران (خوی)
 • گروک‌کندی
 • گرم‌دره (خوی)
 • گرناویک
 • گلدور
 • گله‌پران
 • گنبد (خوی)
 • گیوران

م

 • محمد شلی
 • مخین
 • مراکان
 • مصطفی‌آباد (خوی)
 • مظفرآباد (خوی)
 • ملا اسماعیل
 • ملا جنود
 • ممده
 • ممش‌خان
 • مهلزان
 • میدان سفلی
 • میدان علیا
 • میرعمر

ن

 • نوایی (خوی)
 • ه

  • هدر (خوی)
  • هسته‌جوک
  • هندوان (رهال)
  • هندوان (فیرورق)

  ی

  • یارپاقلو
  • یاریم‌قیه
  • یوسف‌آباد (خوی)
  • یزدکان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران