شهرستان داراب

روستاهای شهرستان داراب

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان داراب

اسامی روستاهای داراب استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • اب کبک
 • استخر (داراب)
 • اسلام‌آباد (بختاجرد)
 • اسلام‌آباد (قریه الخیر)
 • اسلام‌آباد غنی
 • اسماعیل‌آباد (داراب)
 • اشکفت سیاه (داراب)
 • اعراب چگینی
 • اکبرآباد (داراب)
 • اکبرآباد هشیوار

آ

 • آب انجیر (داراب)
 • آبجهان
 • آب قرقرو
 • آب‌شیب

ب

 • بادامه (روستا)
 • بارگان
 • باغ ملا (داراب)
 • بانوج
 • بختاجرد
 • براب
 • بردنو (داراب)
 • برگان
 • بریسکان
 • بستان (داراب)
 • بکر (داراب)
 • بن دشت
 • بن کویه
 • بناب (داراب)
 • بنکوی عشایر دهنه قلعه‌ها
 • بنکوی عشایر کل چاه
 • بنه دری
 • بهادران (داراب)
 • بهادرآباد (داراب)
 • بهروزآباد سفلی
 • بی کندا
 • بیاده
 • بیخه دراز
 • بیدبابایی
 • بیزدان

پ

 • پابرکه
 • پاسالاری
 • پاسخن
 • پل شکسته (داراب)
 • پیچ‌کوه
 • پیرمراد (داراب)

ت

 • توکل‌آباد (داراب)
 • تعویق
 • تل بارگاه
 • تل سلیمانی
 • تنگ طه داراب
 • تنگ‌کتویه
 • تی اب
 • تیزاب (فارس)

ج

 • جایرد
 • جونان
 • جعفرآباد (داراب)
 • جلال‌آباد (داراب)
 • جمسی

چ

 • چاه دزدان (داراب)
 • چاه شور (داراب)
 • چاه کندر
 • چاه گنی
 • چاه ماهی
 • چاه موری (داراب)
 • چاه مغو
 • چاه‌بید (داراب)
 • چاه‌میش (داراب)
 • چشمه زرد (داراب)
 • چک گلابی
 • چلپو (داراب)
 • چمن مروارید
 • چنار (داراب)
 • چهارده (داراب)
 • چهارطاق (داراب)

ح

 • حجت‌آباد کاسه‌رود
 • حسن‌آباد (داراب)
 • حسن‌آباد پدم
 • حسین‌آباد (داراب)
 • حسین‌آباد جدید (داراب)

خ

 • خروسلو
 • خشم بالا
 • خیرآباد (داراب)

د

 • دوبان
 • دودمان (داراب)
 • دوشاخ (داراب)
 • دولت‌آباد (داراب)
 • درنگانه
 • دشت پیرغیب
 • دشت سلطان‌آباد
 • دشت میل سفلی
 • دشت میل علیا
 • دشت‌الله
 • دشت‌کنار
 • دق اهو
 • دمکن
 • دنگان
 • ده دشتی
 • ده ملکو
 • ده‌خیر پایین
 • دهکستان

ر

 • رستاق (داراب)
 • رشیدآباد (داراب)
 • رمبه

ز

 • زرگران (داراب)
 • زین‌آباد (داراب)
 • زین‌آباد سنگی

س

 • سبزویه (داراب)
 • سده (داراب)
 • سرتنگ بالا
 • سرخویه
 • سعادت‌آباد (داراب)
 • سلبویه
 • سلطان‌آباد (داراب)
 • سنگ چارک (داراب)
 • سنگر (داراب)
 • سه چی
 • سیاهان (داراب)
 • سیل بند

ش

 • شاه ابوذکریا
 • شاه مرز
 • شریک‌آباد (داراب)
 • شمس‌آباد (داراب)
 • شه نان
 • شهابی
 • شهرک ایثار (داراب)
 • شهرک ولیعصر (داراب)
 • شهرک بازرگان
 • شهرک بستان
 • شهرک ثارالله
 • شهرک سیدالشهدا
 • شهرک شهدای عشایر
 • شهرک شهید رجایی (داراب)
 • شهرک غدیرنوایگان
 • شهرک فتح‌المبین
 • شهرک فجر (داراب)
 • شهرک ملک‌آباد
 • شیخ‌آباد (داراب)

ط

 • طاهونه

ع

 • عرب عابدی
 • عطابخش غنی
 • علی‌آباد پوزه روغن چراغی

غ

 • غاش بادامی
 • غیاثی

ف

 • فتح‌آباد (داراب)
 • فیض‌آباد (داراب)

ق

 • قلات گدار بنه
 • قلاتویه
 • قلعه بیابان
 • قلعه جوی
 • قلعه سرگدار
 • قلعه سنگ (داراب)
 • قلعه نوهشیوار
 • قلعه نو (داراب)

ک

 • کاظم‌آباد (داراب)
 • کورکدون
 • کوه سفید (داراب)
 • کوهجرد
 • کرسیاه
 • کریم‌آباد (داراب)
 • کنارحاجی شکاری
 • کندر (داراب)
 • کهنه بید
 • کهنه سرخ
 • گ

  • گودتیل
  • گودشانه
  • گورخر (داراب)
  • گوزان
  • گرموشا
  • گزگاوبان
  • گل زاغ
  • گلی کوه

  ل

  • لای گردولر
  • لایزنگان

  م

  • مادوان (داراب)
  • مارون (داراب)
  • ماریان (داراب)
  • ماه سالاری
  • موردستان (داراب)
  • محمدآباد (داراب)
  • محمدآباد، فورگ
  • محمدآباد، هشیوار
  • مربویه
  • مرز (داراب)
  • مرزو
  • مریدان (داراب)
  • مزرعه الله‌قلی
  • ملاحسنی (داراب)
  • ملک‌آباد (داراب)
  • منوچهری (داراب)
  • منصورآباد (داراب)
  • منصوریه (داراب)
  • مهدی‌آباد (داراب)
  • مهرآباد (داراب)
  • مهرآباد مزیدی
  • میان گود

  ن

  • نارکوه
  • نوایگان
  • نرده شهر
  • نصرآباد (داراب)
  • نصرت‌آباد (داراب)
  • نصیرآباد (داراب)
  • نظام‌آباد (داراب)
  • نهرحسن

  ه

  • هادی‌آباد (داراب)
  • هپان
  • هربدان

  ی

  • یوسف علی‌خواه
  • یردانجیر
  • یردجمال

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران