شهرستان دامغان

روستاهای شهرستان دامغان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دامغان

اسامی روستاهای دامغان استان سمنان به شرح زیر است :

ا

 • اگره (دامغان)
 • امیریه (دامغان)
 • ابوالبق
 • امام‌آباد (دامغان)

و

 • ورکیان
 • وامرزان

ب

 • بادله‌کوه
 • بق
 • بهاآباد (دامغان)

ت

 • تویه

ج

 • جزن (دامغان)

ح

 • حاجی‌آباد بستیجیان
 • حداده
 • حسین‌آباد حاجی علی‌نقی
 • حسین‌آباد دولاب
 • حیدرآباد (دامغان)

د

 • دروار
 • دشتبو
 • دهخدا (دامغان)

ز

 • زرگرآباد
 • زرین‌آباد (دامغان)

س

 • سرتنگه
 • سرخده (دامغان)
 • سیاه‌پره (دامغان)

ش

 • شهرسازی طزره

ص

 • صح
 • صیدآباد (دامغان)

ط

 • طاق (دامغان)
 • طرود
 • طزره

ع

 • عباس‌آباد (حومه)
 • عبدیا
 • عبیرآباد
 • علیان (دامغان)

غ

 • غنی‌آباد (دامغان)

ف

 • فخرآباد (دامغان)
 • فرات (دامغان)
 • فیروزآباد صرصر (روستا)
 • فیروزآباد (دامغان)

ق

 • قوشه
 • قادرآباد (دامغان)
 • قدرت‌آباد (دامغان)
 • قلعه بالابرم
 • قلعه پایین‌برم

ک

 • کلاته‌ملا (دامغان)

م

 • مایان (دامغان)
 • محمدآباد (دامغان)
 • مرادآباد (دامغان)
 • معلمان
 • مهدی‌آباد (دامغان)
 • مهماندوست (دامغان)
 • مهماندویه
 • مومن‌آباد (دامغان)

ن

 • نعیم‌آباد (دامغان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران