شهرستان درمیان

روستاهای شهرستان درمیان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان درمیان

اسامی روستاهای درمیان استان خراسان جنوبی به شرح زیر است :

ا

 • اویجان
 • اویشک
 • احمدآباد (درمیان)
 • اره فورگ
 • اسپید
 • اسدیه (میاندشت)
 • اسفیچ
 • اسکندر (درمیان)
 • اسماعیل‌آباد (درمیان)
 • اشک (روستا)
 • انیک

آ

 • آواز (درمیان)
 • آبگرم (درمیان)

ب

 • بابریک سفلی
 • بوته زیرگ
 • براندود
 • بنیاب
 • بیدسک منند
 • بورنگ

پ

 • پاتنگ
 • پیرزنوک

ت

 • تاغان
 • توت کری
 • تخویج
 • تخته جان
 • تشوند
 • تنگل

ج

 • جاجنگ
 • جلاران

چ

 • چاه ملا (درمیان)
 • چک (درمیان)

خ

 • خوان (درمیان)
 • خورشیدان
 • خونیک (درمیان، دو)
 • خونیک (درمیان، یک)
 • خونیک باز
 • خونیک‌سار
 • خرمک
 • خسروآباد (درمیان)
 • خلف (درمیان)
 • خیرآباد (درمیان)

د

 • دادران
 • درخش
 • درمیان
 • دره چرم
 • دره عباس (درمیان)
 • دستگرد (درمیان)
 • دفت‌آباد علیا

ذ

 • ذکری (درمیان)

ر

 • رودرباط
 • ربیع‌آباد (درمیان)
 • رجنوک
 • رزه (درمیان)

ز

 • زارگز
 • زلیران
 • زیدان (درمیان)
 • زیربراندود

س

 • سراب سفلی
 • سرو (درمیان)
 • سرخنگ
 • سریجان
 • سنگی دره
 • سهک
 • سیدان (درمیان)
 • سیدآباد (فخررود)
 • سیدآباد (قهستان)

ش

 • شومه
 • شمس‌آباد (درمیان)
 • شیرک (درمیان)

ع

 • عبدله
 • علیان‌سفلی
 • علی‌آباد (درمیان)
 • علی‌آباد فخررود
 • علی‌آباد فرهنگ
 • عمیدآبادسفلی

ف

 • فورخاص
 • فورگ (درمیان)
 • فضل‌آباد (درمیان)
 • فیزیک (درمیان)
 • فیض‌آباد (درمیان)

ق

 • قاسم‌آباد (درمیان)
 • قلعه بورنگ
 • قلعه‌نو (درمیان)
 • قیک پائین

ک

 • کال بید
 • کوشکک (درمیان)
 • کلاته بلوچ
 • کلاته حاجی‌عطا
 • کلاته کاچی
 • کلاته گاویچ
 • کلاته ملا (درمیان)
 • کلاته میرزا
 • کلاته نو سلمان‌آباد
 • کلاته نظر
 • کماچی

گ

 • گاویج
 • گز (درمیان)
 • گزوند
 • گزند (درمیان)
 • گسک (درمیان)
 • گل‌افشان شهر
 • گیت (درمیان)

ل

 • لتی

م

 • ماه بانو (درمیان)
 • ماه‌سنان
 • مود علیا
 • مورتیغ
 • محمودآباد (درمیان)
 • محمدآباد (درمیان)
 • محمدآباد سفلی (درمیان)
 • محمدآباد علیا (درمیان)
 • محمدیه (درمیان)
 • مسک (درمیان)
 • مقدر
 • مناوند (درمیان)
 • منصورآباد (درمیان)
 • منند بالا
 • مهدی‌آباد (درمیان)
 • میرآباد (درمیان)

ن

 • نوزاد (درمیان)
 • نوغاب (درمیان)
 • نوغاب (قهستان)
 • نوقند
 • نخاب
 • نصرالدین (روستا)
 • نگینان

ه

 • هندوالان
 • هندر (درمیان)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران