شهرستان دره شهر

روستاهای شهرستان دره شهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دره شهر

اسامی روستاهای دره شهر استان ایلام به شرح زیر است:

 • علی‌آباد (دره‌شهر)

ا

 • ابهر پایین
 • ارمو (دره‌شهر)
 • اسلام‌آباد سفلی (دره‌شهر)
 • اسلام‌آباد علیا (دره‌شهر)
 • الیاس‌آباد (دره‌شهر)
 • انارهر
 • ایرج‌آباد (دره‌شهر)

و

 • وحدت‌آباد (دره‌شهر)
 • ورکمره
 • وزیرآباد (دره‌شهر)

آ

 • آب چشمه
 • آهنگران کاویانی

ب

 • باقرآباد (دره‌شهر)
 • بان زرکه
 • بان هلان بالا
 • بن باباجان
 • بهمن‌آباد علیا

پ

 • پشت ارشت
 • پشته ماژین
 • پلنگ‌آباد (دره‌شهر)

ت

 • تخت نرم
 • ترشک (دره‌شهر)
 • تلخاب (دره‌شهر)

ج

 • جان میرزا (دره‌شهر)
 • جوادآباد (دره‌شهر)
 • جعفرآباد (دره‌شهر)
 • جهادآباد (دره‌شهر)
 • جهانگیرآباد (دره‌شهر)

چ

 • چاله سیاه (دره‌شهر)
 • چقاپوکه
 • چم ژاب
 • چم نمشت
 • چنارجافری
 • چناره (دره‌شهر)

ح

 • حیدرآباد (دره‌شهر)

د

 • دواب (دره‌شهر)
 • دره دول
 • دشت‌آباد سفلی
 • دشت‌آباد علیا
 • دلفان‌آباد
 • دمرود
 • دول گلاب

س

 • سرورآباد

ش

 • شوره (دره‌شهر)
 • شهیدباهنر (دره‌شهر)
 • شهیدرجائی (دره‌شهر)
 • شیخ مکان

ع

 • عباس‌آباد (دره‌شهر)

غ

 • غلام‌آباد (دره‌شهر)

ف

 • فاضل‌آباد (دره‌شهر)
 • فتح‌آباد (دره‌شهر)
 • فرهادآباد (دره‌شهر)

ق

 • قلعه تسمه

ک

 • کولکنی
 • کوه‌نشین
 • کروزا
 • کل سفید (دره‌شهر)
 • کلم بالا
 • کلم پایین
 • کله‌باد
 • کله‌جوب علیا (دره‌شهر)

گ

 • گاوان (دره‌شهر)
 • گچ کوبان
 • گدارنمک
 • گرزلنگر
 • گرم‌آباد (دره‌شهر)

ل

 • لاله‌زار (غارت مالگه)
 • لودر (دره‌شهر)

م

 • موسی (دره‌شهر)
 • مرادآباد (دره‌شهر)
 • مله صفرخان خیبر
 • مه‌واز
 • میان راه جابر
 • میدان خلف
 • میرزاحسین‌آباد

ن

 • نصرالله‌آباد شهیدبهشتی

ه

 • هاشم‌آباد (دره‌شهر)
 • هوادول
 • همگام

ی

 • یارآباد علیا


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران