شهرستان دلگان
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دلگان

اسامی روستاهای دلگان استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (دلگان)
 • علی‌آباد گلدشت
 • علی‌آباد لدی

ا

 • ابزان
 • احمدآباد گورک
 • اسفند (ایرانشهر)

و

 • وسیرین

آ

 • آب‌شیرین (ایرانشهر)

ب

 • باغ باغون
 • باغ نیل
 • بالشتی
 • بچهنک
 • بنکل
 • بنگوه

پ

 • پوسکین
 • پشته پیرداد

ت

 • تحمان لدی
 • تخمان میری

ج

 • جوی دادمحمد
 • جبرآباد (ایرانشهر)
 • جلال‌آباد (ایرانشهر)

چ

 • چاه ابراهیم (ایرانشهر)
 • چاه احمد (ایرانشهر)
 • چاه الوند
 • چاه بلوچ (ایرانشهر)
 • چاه تقی (ایرانشهر)
 • چاه حسینی (ایرانشهر)
 • چاه خدابخش (ایرانشهر)
 • چاه دازو
 • چاه دنک
 • چاه سنگک
 • چاه شورک (ایرانشهر)
 • چاه علی (ایرانشهر)
 • چاه علی پلنگی
 • چاه عیسی (ایرانشهر)
 • چاه قجر
 • چاه کمال (ایرانشهر)
 • چاه کیچی
 • چاه میرک
 • چاه نواب (ایرانشهر)
 • چاه یار محمد
 • چگرد (دلگان)
 • چگردک
 • چیل کنار (ایرانشهر)

ح

 • حسن‌آباد (ایرانشهر)
 • حسین‌آباد باغ نیل
 • حسین‌آباد گزشاهان
 • حسین‌آباد لدی
 • حمیدآباد (ایرانشهر)

د

 • دوکان کپت
 • دولابکان
 • دراب (ایرانشهر)
 • دمویی
 • دمیتون بالا
 • دمیتون پایین
 • ده پرکک
 • ده چملی
 • ده زیر (ایرانشهر)
 • دهدشت (ایرانشهر)
 • ده‌نو (ایرانشهر)

ر

 • راسته‌ای
 • رگیتی

ز

 • زمان‌آباد (ایرانشهر)
 • زیارت (ایرانشهر)
 • زیارت میرعمر

س

 • ساربان دمویی
 • سورک (ایرانشهر)
 • سردشت (ایرانشهر)
 • سردشت نعمت‌آباد
 • سه بنی
 • سه‌پایه زیارت گنبد

ش

 • شهرک تقی‌آباد
 • شهرک چاه اسحاق
 • شهرک حسین‌آباد
 • شهرک عشایری خسرین

ق

 • قاسم‌آباد گنبد
 • قاضی‌زاده (ایرانشهر)

ک

 • کل جگان
 • کلاکنتک
 • کلان (ایرانشهر)
 • کلان‌ظهور
 • کلوتان
 • کمبار باقر
 • کنار شیب
 • کهنک (ایرانشهر)
 • کهنک لدی

گ

 • گووس
 • گونفشگان
 • گوهر (ایرانشهر)
 • گردونان
 • گزان (ایرانشهر)
 • گزشاهان
 • گزگر
 • گلدشت (ایرانشهر)
 • گنبد علوی

م

 • موتور عیدو
 • موتور کندل
 • موتور نواب (دلگان)
 • محمودآباد گروس باکم
 • مزرعه باقرآباد
 • مند بالا
 • مند سفلی
 • میان بازار

ن

 • نوک‌آباد گنبد
 • نلوکی

ه

 • هودیان (ایرانشهر)
 • هورکی
 • هیتک (ایرانشهر)
 • هیدان
 • هیر (ایرانشهر)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران