شهرستان اراک

روستاهای شهرستان دلیجان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دلیحان

اسامی روستاهای دلیجان استان مرکزی به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد (دلیجان)

و

 • واران (دلیجان)
 • وسقونقان
 • وشتگان

ب

 • بهار (دلیجان)
 • بهاریه (دلیجان)
 • بیجگان

ت

 • توت (دلیجان)

ج

 • جوشق

چ

 • چنارستان (دلیجان)

خ

 • خاوه (دلیجان)

د

 • دودهک
 • دوریدان
 • دوزیا
 • درب جوقا
 • دلیجان (مرکزی)

ر

 • راونج
 • راوه (دلیجان)
 • رباط ترک (دلیجان)
 • ریجان (دلیجان)

ز

 • زر (دلیجان)

س

 • سینقان

ش

 • شانق (دلیجان)
 • شرکت درناجوجه (دلیجان)

ف

 • فرنق (دلیجان)
 • ق

  • قالهر
  • قوچک (دلیجان)

  ک

  • کروگان (دلیجان)
  • کهک (دلیجان)

  گ

  • گرگان (دلیجان)

  ل

  • لاران (دلیجان)

  م

  • محمودآباد (دلیجان)
  • محمدآباد (دلیجان)
  • مهدی‌آباد (دلیجان)

  ن

  • نراق
  • نصرت‌آباد (دلیجان)

  ه

  • هرازیجان
  • هستیجان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران