شهرستان دهلران

روستاهای شهرستان دهلران

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دهلران

اسامی روستاهای دهلران استان ایلام به شرح زیر است:

ا

 • ابوغویر
 • ابوقریب
 • احمدآباد (دهلران)
 • امام زاده اکبر
 • امامزاده عباس (دهلران)
 • انقلاب (دهلران)

آ

 • آگره بید

ب

 • بانه موله
 • بوستانه (دهلران)
 • بردی (دهلران)
 • برم پایین
 • بره بیجه
 • بلتا
 • بهاراب (دهلران)
 • بیت فزیه
 • بیشه دراز

پ

 • پتک (دهلران)
 • پتک اعراب

ت

 • تختان (دهلران)
 • تم تمو

ج

 • جلیزی بالا
 • جلیزی پایین

چ

 • چشمه شیرین (دهلران)
 • چم فاضل
 • چم هندی
 • چمسرخ
 • چیغاب

خ

 • خربزان بالا
 • خربزان پایین
 • خیبر شهرک خیبر

د

 • دال پری
 • دول منیری
 • دشت عباس

ر

 • روستای والی نسب

ز

 • زالواب (دهلران)
 • زراب (دهلران)
 • زیتون تیمه

س

 • سادات دالپری
 • سرکمر (دهلران)
 • سنگرنادر

ش

 • شور ماهی
 • شهرک استقلال (دهلران)
 • شهرک وحدت (دهلران)
 • شهرک ولی عصر (دهلران)
 • شهرک بدر
 • شهرک حمزه (دهلران)
 • شهرک دشت اکبر
 • شهرک ذوالفقاری
 • شهرک سادات
 • شهرک سپتون
 • شهرک فجر (دهلران)
 • شهرک قیراب
 • شهرک کاورتوه طاق
 • شهرک مطارفه
 • شهرک مملح
 • شهرک نصر (دهلران)
 • شهرک هجرت (دهلران)
 • شیخ صالح قندی
 • شیخ نوروز شهرک فتح

ع

 • علی‌آباد بزرگ
 • علی‌آباد کوچک
 • عین خوش
 • عین صوله

ف

 • فرخ‌آباد (دهلران)

گ

 • گوراب سفلی
 • گوراب علیا
 • گتاره شهرک ثارالله
 • گلوزه مشهد

م

 • مازعبدعلی پایین
 • مازعبدلی بالا
 • مرزآباد (دهلران)
 • مزیه

ن

 • نهرعنبر

ه

 • هاویان
 • هفتکده


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران