شهرستان دهگلان

روستاهای شهرستان دهگلان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دهگلان

اسامی روستاهای دهگلان استان کردستان به شرخ زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد (دهگلان)
 • احمدآباد پنجه
 • آرزند
 • اسله مرز
 • امیرآباد (دهگلان)

آ

 • آب‌باریک (دهگلان)
 • آخی کمال
 • آسیاب جوب (دهگلان)
 • آقبلاغ (دهگلان)

ب

 • باشماق (دهگلان)
 • باغچه مریم
 • بریاخان
 • بکرآباد (دهگلان)
 • بگه جان
 • بله دستی
 • بهمن‌آباد (دهگلان)

ت

 • تاته رشید
 • تازه‌آباد (دهگلان)
 • تازه‌آباد طهماسب‌قلی
 • تازه‌آباد قروچای
 • تازه‌آباد گاومیشان
 • توبره ریز (دهگلان)
 • تلوار (دهگلان)
 • تیلکوه (دهگلان)

ج

 • جوانمردآباد

چ

 • چراغ‌آباد (دهگلان)
 • چرخه بیان
 • چشمه دراز
 • چقماق دره
 • چیلک

ح

 • حاجی پمق
 • حاجی‌آباد بزرگ
 • حسن‌آباد (دهگلان)
 • حسینی (دهگلان)
 • حقه (دهگلان)

خ

 • خان‌آباد (دهگلان)
 • خضرلک

د

 • دلک
 • ده رشید (دهگلان)

ر

 • رامل

ز

 • زاغه (دهگلان)

س

 • سالارآباد (دهگلان)
 • سراب حاجی پمق
 • سراب دوکل
 • سراب سوره
 • سراب شهرک علیا
 • سرواله
 • سرخه جوب
 • سرنجیانه
 • سعیدآباد (دهگلان)
 • سی‌وسه مرده

ش

 • شادبلاغی
 • شاه جوب

ص

 • صادق‌آباد (دهگلان)

ط

 • طهماسب قلی

ظ

 • ظفرآباد (دهگلان)

ع

 • عالی پنیک
 • عباس جوب
 • علی‌آباد لوچ
 • علی‌آباد مشیر

ق

 • قادرمرز (دهگلان)
 • قاضی جوب
 • قوچم
 • قرو چای
 • قشلاق خداکرم
 • قلعه فولاد
 • قلعه‌گاه (دهگلان)
 • قلقله (دهگلان)

ک

 • کاکه جوب
 • کانی پهن
 • کانی شاه قلی
 • کانی عینعلی
 • کایوشه
 • کوله بیان
 • ک

  • کروندان
  • کرگ‌آباد
  • کلکه

  گ

  • گردمیران سفلی
  • گردمیران علیا
  • گرگانه
  • گزگزاره سفلی
  • گزگزاره علیا
  • گمدره
  • گنداب (دهگلان)

  ل

  • لاله‌ای

  م

  • مبارک‌آباد کله رش
  • مجیدآباد (دهگلان)
  • محمدآباد خرزه
  • مرادآباد (دهگلان)
  • میرکی
  • میمون‌آباد

  ن

  • ناوگران
  • ناصرآباد (دهگلان)
  • نقارخان
  • نیاز (دهگلان)

  ه

  • هلیزآباد (دهگلان)
  • هندی بلاغ

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران