شهرستان دورود

روستاهای شهرستان دورود

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دورود

اسامی روستاهای دورود استان لرستان به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد (دورود)
 • ازنا (دورود)
 • افراونده
 • اکبرآباد (دورود)
 • امیرآباد (دورود)
 • اندیکان

آ

 • آب‌بید (دورود)

ب

 • باباپشمان
 • باباخانی (دورود)
 • بابامحمد
 • باغ جمال
 • باغ علی سفلی
 • باغ علی علیا
 • بام سر بالا
 • بودینه
 • برآفتاب (دورود)
 • برآفتاب دراز
 • بنک‌آباد
 • بهرام‌آباد سفلی
 • بهرام‌آباد علیا
 • بهزادآباد
 • بیاتان (دورود)

پ

 • پوش کشان
 • پشت قلعه (دورود)
 • پشته سفلی
 • پشته علیا
 • پهلوان کل
 • پیرآباد

ت

 • توت (دورود)
 • تپه تی
 • ترشاب (دورود)
 • تقی‌آباد (دورود)
 • تنوردر
 • تی‌دار (دورود)

ج

 • جله (دورود)
 • جهان‌آباد (دورود)

چ

 • چوبدر پایین
 • چوبدر علیا
 • چشمه سرنجه
 • چغادون
 • چقابدار
 • چقابهرام
 • چم چیت (دورود)
 • چمنار
 • چنار (دورود)
 • چنارخاتون

ح

 • حاجی‌آباد یاراحمدی
 • حسین‌آباد (دورود)
 • حشوید (دورود)
 • حشمت‌آباد (دورود)
 • حمزه علی
 • حیدرآباد (دورود)

خ

 • خانوردی
 • خان‌آباد (دورود)
 • خرگوش خانی
 • خسروآباد (دورود)

د

 • دائی چی
 • داریاب (دورود)
 • دواریجان
 • دوخواهران
 • دوسر (دورود)
 • درمیان (دورود)
 • دره اسبر
 • دره تنگ (دورود)
 • دره هداوند
 • دریژان بالا
 • دریژان پایین
 • ده حاجی (دورود)
 • ده‌نو (دورود)

ر

 • راکن سفلی
 • راکن علیا
 • رضور

ز

 • زاغه (دورود)
 • زرگران سفلی
 • زرگران علیا
 • زرین خانی
 • زیوه دار
 • زیرتنگ (دورود)

ژ

 • ژان (دورود)

س

 • سابندان
 • سوران (دورود)
 • سراوند
 • سراب بیشه
 • سرنجه (دورود)
 • س

  • سندرکان
  • سنگر (دورود)
  • سیاول
  • سیاه کله (دورود)
  • سیره سفلی
  • سیره علیا

  ش

  • شرشره (دورود)
  • شکرآباد (دورود)

  ص

  • صنایع زرهی بنی‌هاشم

  ع

  • عالم‌آباد (دورود)
  • عربان (دورود)
  • عزیزآباد (دورود)
  • علی‌آباد (دورود)
  • عمارت (دورود)

  ف

  • فرمان‌آباد (دورود)

  ق

  • قاضی‌آباد (دورود)
  • قلعه بهاالدین
  • قلعه جهانگیر
  • قلعه کامحمدرضا

  ک

  • کاغه
  • کوشک (دورود)
  • کول‌آباد (دورود)
  • کلنگانه

  گ

  • گاوکشته
  • گاراژ (دورود)
  • گوشه (دورود)
  • گوشه پل
  • گل گورچک
  • گنداب (دورود)

  ل

  • لبان سفلی
  • لبان علیا
  • لطیف‌آباد
  • لنج‌آباد (دورود)

  م

  • ماسورابی
  • مروک (دورود)
  • میدان (دورود)
  • میدانک (دورود)

  ن

  • ناصرالدین
  • نیله سفید

  ه

  • هاویلان
  • همیانه

  ی

  • یوسف‌آباد (دورود)
  • یزدگرد (دورود)
  • یکدانگ
  • ینگه حسین

 

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران