شهرستان بندر دیلم

روستاهای شهرستان دیلم

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بندر دیلم

اسامی روستاهای بندر دیلم استان بوشهر به شرح زیر است :

ا

 • اسفندیاری (دیلم)
 • امام حسن (دیلم)

و

 • والفجر

ب

 • باباحسن جنوبی
 • باباحسن شمالی
 • بازتین
 • بوالفتح
 • بویرات
 • بنه‌احمد
 • بنه‌احمدان
 • بنه‌اسماعیل
 • بنه‌خاطر
 • بیدو (دیلم)

چ

 • چاه‌تلخ (دیلم)
 • چاه‌شیرین (دیلم)

ح

 • حسن‌آباد بوالفتح
 • حصار (دیلم)

خ

 • خواجه‌گیر

س

 • سیاه‌مکان بزرگ

ش

 • شهرویران (دیلم)
 • شیرینک

ع

 • عامری (دیلم)

ق

 • قنات (روستا)

ک

 • کنارکوه

گ

 • گاودار
 • گاوزرد
 • گره (روستا)
 • گزلوری

ل

 • لیلتین

م

 • مال‌سنان
 • مال‌شهاب
 • مال‌میر
 • مظفری جنوبی
 • مظفری شمالی

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران