شهرستان رازوجرگلان
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان راز و جرگلان

اسامی روستاهای رازوجرگلان استان خراسان شمالی به شرح زیر است :

ا

 • اشتوت بالا
 • اشتوت پایین
 • اشرف‌دره
 • اقرقایه

ب

 • باغلق
 • بچه دره
 • بشدره (راز و جرگلان)
 • بیک پولاد

پ

 • پرسه‌سوی سفلی
 • پرسه‌سوی علیا

ت

 • تکله قوز
 • تنگه‌راز

ح

 • حصارچه
 • حصارچه پایین

ر

 • راستقان

س

 • سنگسار (راز و جرگلان)
 • سیوخسوهاشم

ق

 • قره باطر
 • قره پارچق
 • قزل (راز و جرگلان)

ک

 • کاریز (راز و جرگلان)
 • کرپشتلی باغی
 • کرپشتلی علیا
 • کلاته اتعلی
 • کیلوپنجه

گ

 • گز (راز و جرگلان)
 • گنبدلی (راز و جرگلان)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران