شهرستان راور

روستاهای شهرستان راور

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان راور

اسامی روستاهای راور استان کرمان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (راور)
 • علی‌آباد کوه نمکی

ا

 • ابدرجهان
 • اسماعیل‌آباد (راور)

آ

 • آب انجیرو

ب

 • باب نیزو
 • باداموییه
 • برآفتاب (راور)
 • بریم (بردسیر)
 • بغیجان
 • بندکهنوج
 • بیدوئیه نخعی
 • ت

  • تاشک
  • توتک (راور)
  • تقی‌آباد (راور)
  • تیران (راور)
  • تیکدر (راور)

  ج

  • جرک (بردسیر)
  • جلال‌آباد (راور)
  • جلیل‌آباد (راور)

  چ

  • چاهوئیه
  • چون کوییه
  • چشمه دهقان
  • چکاد (راور)
  • چناروئیه (راور)
  • چناروییه (راور)

  ح

  • حور (راور)
  • حجت‌آباد (راور)
  • حرجند
  • حسین‌آباد درانی
  • حسین‌آباد دم دهنه
  • حسین‌آباد مرتضوی

  خ

  • خارکوییه
  • خالق‌آباد (راور)
  • خودراهی
  • خداداد (راور)
  • خیرآباد (راور)

  د

  • دارستان (راور)
  • دوغ کشان
  • دراسپید
  • درب هزار
  • درزارچ
  • درشوراب پایین
  • دستجرد (راور)
  • دشتوئیه
  • ده امام جمعه
  • ده پایین (راور)
  • ده زنان
  • ده شیب (راور)
  • ده علی (راور)
  • ده قاضی (راور)
  • ده گبر
  • دهوج (راور)
  • دهوییه (راور)
  • دهنوئیه (راور)
  • دهنوعلی شهری
  • دهنرحاج اسماعیل
  • دهنه تنگل
  • دیدی (بردسیر)
  • دیمسکان

  ر

  • رودگزوئیه
  • ربع کهن
  • رقعه صغیره
  • رقعه کبیر
  • ریحان (راور)
  • ریگ‌آباد (راور)

  س

  • سدکوئیه
  • سراشک
  • سردرو (راور)
  • سرمور (راور)
  • سرنگی
  • سعیدآباد (راور)
  • سهرج
  • سهرنگ
  • سیدآباد (راور)
  • سینه کوییه

  ش

  • شاهزاده محمد (راور)
  • شمشیرآباد

  ط

  • طرز (راور)

  ع

  • عباس‌آباد (راور)

  ف

  • فردوسو
  • فیض‌آباد (راور)

  ق

  • قنات سه
  • قنات صالح
  • قنات کهن ده شعیب
  • قنات گرم

  ک

  • کریم‌آباد (راور)
  • کنگوییه
  • کهن (راور)
  • کهن قاضی
  • کهنوج (راور)

  گ

  • گوجر (راور)
  • گچ سفلی
  • گچ علیا
  • گروک (راور)
  • گریک (راور)
  • گزوئیه
  • گزستان (راور)
  • گزک (راور)
  • گساویه
  • گنوئیه (راور)

  م

  • محمدآباد (راور)
  • مقیم‌آباد (راور)
  • مکی (راور)

  ن

  • نصیرآباد (راور)
  • نیمک

  ه

  • هروز سفلی
  • هروز علیا
  • هرگندی
  • هنک
  • هیکوئیه

  ی

  • یوسف‌آباد (راور)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران