شهرستان رضوانشهر

روستاهای شهرستان رضوانشهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان رضوانشهر

اسامی روستاهای رضوانشهر استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • اورما
 • ابویار
 • اردجان
 • ارده (پره‌سر)
 • الکام
 • اله بخش محله
 • انگولش

و

 • وانگاه
 • وزشت
 • وزمی
 • وسکه
 • ویسادار
 • ویشه سرا (رضوانشهر)

آ

 • آسته سر
 • آق مسجد (رضوانشهر)
 • آقاجان محله
 • آلان (رضوانشهر)
 • آهنگرمحله (رضوانشهر)

ب

 • بارگام
 • باسکه مشم
 • بالامحله سیاه بلاش
 • باناصر
 • بره سرا
 • برین
 • بلاغ محله
 • بن منی کش
 • بنگاه (گیلان)
 • بیاچال
 • بیجارکن (رضوانشهر)

پ

 • پونل
 • پلختار
 • پلنگ پاره
 • پیلمبرا

ت

 • تازه‌آباد (رضوانشهر)
 • تت بالو

ج

 • جلدبرداشت
 • جنبه سرا

چ

 • چاخ
 • چران (رضوانشهر)
 • چروده
 • چکچه پشت
 • چنگریان

ح

 • حوریان (رضوانشهر)

خ

 • خالشت
 • خجه دره
 • خلخالیان (رضوانشهر)
 • خلیل محله
 • خیلگاوان
 • خیمه سر

د

 • دارسرا
 • درواز (رضوانشهر)
 • دشت دامان
 • دشت میان
 • دشتانسر
 • دکان بیجاری
 • دیانسر
 • دیلج محله
 • دیناچال

ر

 • رودبارسرا (رضوانشهر)
 • رودسر (رضوانشهر)
 • رودکنار
 • روشنده (رضوانشهر)
 • رزدار
 • رزدارستان
 • رینچ محله

ز

 • زندانه

س

 • ساسانسرا
 • سرداربن
 • سرک (رضوانشهر)
 • س

  • سندیان
  • سندیکه
  • سنگده (رضوانشهر)
  • سیاه بیل (رضوانشهر)
  • سیاه بیل خوشابر
  • سیاه لرز
  • سیاه‌بیل بهشت آباد (رضوانشهر)
  • سیفه دشت
  • سیمبری خاله

  ش

  • شادکوه
  • شانکاور
  • شفارود
  • شیخ محله (رضوانشهر)
  • شیروا
  • شیربچه پیر
  • شیشار

  ص

  • صیقل سرا (رضوانشهر)

  ط

  • طارم سرا

  ک

  • کوره رودبار
  • کوهستان (رضوانشهر)
  • کلاب (رضوانشهر)
  • کلیمان
  • کهنه کلان
  • کهنه که
  • کیش خاله (رضوانشهر)

  گ

  • گالشخیل
  • گیل چالان
  • گیل یار

  ل

  • لاکتاسرا
  • لوسه
  • لتوم

  م

  • ملال (رضوانشهر)
  • میانرود (رضوانشهر)

  ن

  • نوده (رضوانشهر)
  • نوکنده (رضوانشهر)

 

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران