شهرستان دهبارز

روستاهای شهرستان رودان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان رودان

اسامی روستاهای رودان استان هرمزگان به شرح زیر است:

 • علی‌آباد (رودان)

ا

 • ابراهیم عالی
 • احمدآباد (رودان)
 • اسلام‌آباد (رودان)
 • ال محمودی

و

 • وزیری (رودان)

آ

 • آب گزان
 • آب‌تاریکان پایین
 • آبگرمان
 • آسیاب (رودان)

ب

 • باجانی
 • بادافشان پایین
 • بارانی (رودان)
 • باغ جعفر
 • باغ شاه (رودان)
 • باغ گلان
 • باغ نرگس
 • بجاری
 • بجک (رودان)
 • بجگوئی
 • برزرد
 • برنطین
 • بشکاردان
 • بل خیری
 • بندحیدرعباس
 • بندنوروز
 • بی مجان
 • بیدان (رودان)

پ

 • پا سفید
 • پاسرخی
 • پاکم بالا
 • پاکم پایین
 • پالور (رودان)
 • پانهر
 • پودنو
 • پشت کوه ابدان
 • پشتو (رودان)
 • پشت‌کوه چکوی
 • پشته گیش
 • پلنگان (رودان)
 • پله‌ای
 • پیروئی
 • پیزگام

ت

 • تلمبه حسین‌آباد (رودان)
 • تنگ‌رود (رودان)
 • تنگه درگان
 • تیاب بالا

ج

 • جوزیر (رودان)
 • جعفرآباد (رودان)
 • جغین
 • جلال‌آباد (رودان)
 • جم انبه
 • جنت‌آباد (رودان)

چ

 • چاه ابراهیم (رودان)
 • چاه سیف‌الله
 • چاه کناری
 • چاه گدا
 • چاه نوری
 • چوکران
 • چرمیان
 • چکری (رودان)
 • چهاردهنه
 • چیرم‌آباد
 • چیل گنگان
 • چیل نبان

ح

 • حاجی‌آباد (رودان)
 • حجت‌آباد خراجی
 • حیدری (رودان)

خ

 • خاربچگان
 • خودروگان
 • خراجی (رودان)
 • خیرآباد (رودان)

د

 • درمکو
 • دره حاجی
 • دشت زاغ ابدان
 • دشت صفا
 • دلوابان علیا
 • ده پیرنگان بالا
 • ده گل کن
 • ده گین
 • ده ماتون
 • ده‌نو (راهدار)
 • دهتوک
 • دهتنگ
 • دهکار
 • دهلیان
 • ده‌نو (مسافرآباد)
 • دهنو سراب
 • دهیری

ر

 • راهدار (رودان)
 • رزوئیه (رودان)
 • رستم‌آباد (رودان)
 • رگاب
 • رهبران

ز

 • زردشمع
 • زمینان (رودان)
 • زیارت (رودان)
 • زیارت پیرچوگان

س

 • سرآب بالا
 • سرآب پایین
 • سربند (رودان)
 • سرپشته (رودان)
 • سرجوییه
 • سرخ‌دان
 • سردنگ کمیز
 • سرزه (رودان)
 • سرزه سفلی (رودان)
 • سرکروکان
 • سرکم (رودان)
 • سرکهنان (رودان)
 • سرگوست بالا
 • سرگوست پایین
 • سرگدار (رودان)
 • سرگدار کلاتو
 • سرگل (رودان)
 • سکل
 • سمیلان
 • سمیلان بالا
 • سنگبند
 • سهیلان
 • سیاه‌تکان پایین
 • سیاه‌مغان بالا
 • سیاه‌مغان پایین
 • سیزه

ش

 • شورائی
 • شکرآباد (رودان)

ع

 • عباس‌آباد (رودان)
 • عزیزآباد (رودان)

غ

 • غروتی
 • غیبی (رودان)

ف

 • فاریاب (رودان)
 • فیض‌آباد (رودان)

ق

 • قلعه (رودان)
 • قلعه دژ (رودان)
 • قلمان
 • قلندری (رودان)

ک

 • کاریزا
 • کرت (رودان)
 • کردی شیرازی
 • کرگزی (رودان)
 • کری دازان
 • کری‌دازان پایین
 • کریم‌آباد (رودان)
 • ککران
 • کلاتو (رودان)
 • کلغرآباد
 • کلموئی
 • کلیتو (رودان)
 • کم جمال
 • کم سی‌سوار
 • کم کرت
 • کم گوران
 • کهور رئیس عباس
 • کهنوشتری
 • کهنشوییه

گ

 • گاندر پایین
 • گدار گردیال
 • گرازآباد (رودان)
 • گروسیاه
 • گرآب (رودان)
 • گرشمو
 • گرم پایین
 • گزازار
 • گلشوار (رودان)

ل

 • لیموئی

م

 • مازغ
 • مازغگران
 • ماشنگی
 • موسی علی
 • محبی (رودان)
 • محمدآباد (رودان)
 • مرادآباد (رودان)
 • مرهون (رودان)
 • مریم‌آباد (رودان)
 • مسافرآباد
 • مغندر
 • میان چیلان
 • میان یلی
 • میرابی

ن

 • ناصرآباد (رودان)
 • نورآباد (رودان)
 • نزک
 • نظرآباد (رودان)
 • نیمه‌کار (رودان)

ه

 • هیزبندگان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران

 • نبی ا... در ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

  اسم قلعه کمیز چرا نیست