شهرستان رودبار

روستاهای شهرستان رودبار

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان رودبار

اسامی روستاهای رودبار استان گیلان به شرح زیر است :

 • آغوزبن (رودبار)

ا

 • استخرگاه
 • اسطلخ جان
 • اسطلخ‌کوه
 • اسکابن
 • اسکلک
 • الوبن
 • انارکول
 • انبوه
 • ایینه‌ده
 • امین‌آباد (رودبار)

و

 • ولیجار
 • ویشان
 • ویه

آ

 • آسیابرک (رودبار)

ب

 • برارود
 • براگور
 • بیورزین

پ

 • پاچنار (رودبار)
 • پارودبار
 • پاکده
 • پره (رودبار)
 • پس طالکوه
 • پسیندره
 • پشته (رودبار)
 • پشته کلاه
 • پشتهان
 • پلنگ‌دره (رودبار)
 • پیرسرا (رودبار)

ت

 • توسه رود
 • ترکنشین لوشان

ج

 • جازمکل
 • جوبن
 • جلالده
 • جمال‌آباد کوسه
 • جمال‌آبادحلاج
 • جمال‌آبادنظامی وند

چ

 • چاک (رودبار)
 • چوب تراش محله
 • چره (رودبار)
 • چلوانسرا
 • چلگاسر
 • چله بر
 • چهش
 • چیچال

ح

 • حاجی شیرکیا
 • حاجی‌ده
 • حشمت‌آباد (رودبار)
 • حلیمه جان

خ

 • خاصه‌کول
 • خولک
 • خرشک
 • خرم‌کوه

د

 • دوسالده
 • داماش (رودبار)
 • دربند (رودبار)
 • دره دشت
 • دره‌محله
 • دشتویل
 • دشترز
 • دشتگان
 • دفراز
 • دگاسر
 • دلدیم بزرگ
 • دنبالده
 • دیورود (رودبار)
 • دیورش
 • دیزکوه
 • دیلماده

ر

 • راجعون
 • رودآباد (رودبار)
 • رودخانه (رودبار)
 • رودسر (رودبار)
 • رزکند
 • رشترود
 • رشی
 • رناسک بن

ز

 • زردکش
 • زکابر

س

 • سالانسر
 • سرفریرود
 • س

  • سندس
  • سنگ سرک (رودبار)
  • سنگرود
  • سه پستانک
  • سی سرعلیشارود
  • سیاه دشتبن
  • سیاهرودپشته
  • سیبن
  • سیدان (رودبار)

  ش

  • شاه شهیدان (رودبار)
  • شمام
  • شهر بیجار
  • شهربیجار
  • شیخعلی توسه
  • شیرکوه (رودبار)
  • شیرکده

  ص

  • صیقلده

  ط

  • طالکوه
  • طلابر

  ع

  • علی‌آباد (رودبار)

  ف

  • فتحکوه
  • فیشم
  • فیلده

  ق

  • قوشه لانه

  ک

  • کوکنه
  • کوله‌کش
  • کتله
  • کرارودجمشیدآباد
  • کرف چال
  • کرماک بالا
  • کره رود
  • کشک جان
  • کشکش
  • کلاشم
  • کلایه (رودبار)
  • کلایه رودبار زیتون
  • کلورز
  • کلوس فروش
  • کلشتر
  • کلیشم (رودبار)
  • کنبک
  • کندلات
  • کهنه وانسرا
  • کیاآباد

  گ

  • گوورد
  • گوپل
  • گردویشه
  • گردپشته
  • گردلات
  • گرزنه چاک
  • گلنگش
  • گلیورز
  • گنجه (رودبار)
  • گیلزارود

  ل

  • لافندسرا
  • لپه سرا
  • لیاول سفلی
  • لیاول علیا
  • لیافو
  • لیسن

  م

  • مازیان
  • ماشمیان
  • موش بیجار
  • مخشر
  • مرجان‌آباد (رودبار)
  • معدن سنگ سیمان
  • معدن سنگرود
  • مگس خانی
  • میانفریرود
  • میانکوشک
  • میرزاگلبند

  ن

  • ناوه (رودبار)
  • ناش (رودبار)
  • نوده (رودبار)
  • نورالعرش
  • نصفی
  • نمک اوران

  ه

  • هرزویل
  • هرکیان (رودبار)

  ی

  • یکنم
  • ییلاقی دارستان
  • ییلاقی لاکه


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران