شهرستان شهرری

روستاهای شهرستان ری

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ری

اسامی روستاهای شهر ری استان تهران به شرح زیر است :

 • علیان (ری)
 • علی‌آباد قیصریه
 • علی‌آباد موقوفه

ا

 • ابراهیم‌آباد (ری)
 • اراد (ری)
 • اسدآباد (ری)
 • اسلام‌آباد (ری)
 • اسماعیل‌آباد (ری)
 • اسماعیل‌آباد معین
 • اشتهازان
 • انیس‌آباد
 • اندرمان

و

 • ولی‌آباد (ری)
 • ویجین بالا
 • ویجین پایین

ب

 • بوالقیطاس
 • بهشتی (ری)
 • بی‌بی مریم

ت

 • توتک (ری)
 • تورقوزآباد

ج

 • جلالیه (ری)

چ

 • چاله طرخان

ح

 • حاجی‌آباد (ری)
 • حسین‌آباد (ری)
 • حسین‌آباد گردنه
 • حصارچوپان
 • حمزه‌آباد (ری)
 • حمیدآباد (ری)

خ

 • خانلق (ری)
 • خورایین
 • خاورشهر
 • خمارآباد
 • خیرآباد (ری)

د

 • دوتوهه سفلی
 • دولت‌آباد قیصریه
 • درسون‌آباد
 • ده توهه علیا
 • ده خیر (ری)
 • ده‌نو (ری)

ز

 • زلف‌آباد (ری)
 • زمان‌آباد (ری)
 • زیوان

س

 • سلمان‌آباد (ری)
 • سنگ‌تراشان (ری)
 • سیدآباد (ری)

ش

 • شریف‌آباد (ری)
 • شمس‌آباد (ری)

ص

 • صادق‌آباد (ری)
 • صالح‌آباد شرقی
 • صفرآباد (ری)

ط

 • طالب‌آباد (ری)

ع

 • عباس‌آباد (ری)
 • عباس‌آباد علاقبند
 • عبدالله‌آباد اجاق
 • عبدل‌آباد گردنه
 • عزیزآباد (ری)
 • عشق‌آباد (ری)
 • عظیم‌آباد (ری)
 • علائین
 • عمادآور

غ

 • غنی‌آباد (ری)

ف

 • فتح‌آباد (ری)
 • فیروزآباد (ری)

ق

 • قاسم‌آباد تهرانچی
 • قاسم‌آباد شورآباد
 • قاسم‌آباد قنات شور
 • قلعه‌سنگی (ری)
 • قلعه سید (ری)
 • قلعه شریفی
 • قلعه شیخ (ری)
 • قلعه عظیم‌آباد
 • قلعه محمدعلی‌خان
 • قلعه‌نو خالصه (ری)
 • قلعه‌نو فشاپویه
 • قلعه‌نو چمن‌زمین
 • قمی‌آباد
 • قنبرآباد (ری)
 • قیام‌دشت
 • قیصرآباد

ک

 • کوشک فشاپویه
 • کبیرآباد
 • کریم‌آباد تهرانچی
 • کریم‌آباد موقوفه
 • کلاغ‌ایه
 • کلین (ری)
 • کنارگرد پایین

گ

 • گل‌حصار
 • گل‌تپه کبیر

ل

 • لپه زنک

م

 • مافتون
 • محمودآباد (ری)
 • محمدآباد (ری)
 • محمدآباد امین
 • محمدآباد چمبورک
 • مقیم‌آباد (ری)
 • مهدی‌آباد (ری)

ن

 • نجم‌آباد (ری)
 • نظرآباد (ری)

ی

 • یونس‌آباد (ری)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران