شهرستان زرندیه

روستاهای شهرستان زرندیه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان زرندیه

اسامی روستاهای زرندیه استان مرکزی به شرح زیر است :

ا

 • ازبیزان
 • الویر
 • امانیه

و

 • ورامه
 • ورده (زرندیه)
 • وسمق (زرندیه)
 • ویدر

آ

 • آجان
 • آزادگین
 • آغذی‌گنگ

ب

 • بربر (زرندیه)
 • بند امیر (زرندیه)
 • بیدلو (زرندیه)

پ

 • پیک (زرندیه)

ت

 • تقلیدآباد (زرندیه)

چ

 • چلیسبان
 • چناقچی سفلی
 • چناقچی علیا

ح

 • حسین‌آباد (زرندیه)
 • حکیم‌آباد (زرندیه)

د

 • دوزج

ر

 • رحمت‌آباد (زرندیه)
 • رضی‌آباد (زرندیه)

س

 • سلطان احمدلو
 • سلطان‌آباد (زرندیه)

ش

 • شکرآباد (زرندیه)
 • شورک‌آباد

ص

 • صدرآباد (زرندیه)

ع

 • عباس‌آباد (زرندیه)
 • عباس‌آباد پیازی
 • علیشار
 • عین‌آباد (زرندیه)

ق

 • قاسم‌آباد علیا

ک

 • کوشکک (زرندیه)
 • کبود کمر
 • کریم‌آباد (زرندیه)

گ

 • گرگ‌باغی

ل

 • لار (زرندیه)

م

 • موسی‌آباد (زرندیه)
 • مصرقان
 • منجینقان
 • میل (زرندیه)

ن

 • نجف‌آباد (زرندیه)
 • نصیرآباد (زرندیه)

ه

 • هبران


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران