شهرستان زرین شهر

روستاهای شهرستان لنجان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان لنجان/زرین شهر

اسامی روستاهای زرین شهر/لنجان به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد طبس
 • آشیان (لنجان)
 • الله‌آباد (لنجان)
 • ایدوغمیش

ب

 • باغ شاه (لنجان)
 • برنجگان (لنجان)

پ

 • پرکستان

ج

 • جعفرآباد (لنجان)

چ

 • چم اسمان
 • چم پیر
 • چم حیدر (لنجان)
 • چم طاق
 • چم علی‌شاه
 • چم کهریز
 • چم نور
 • چم یوسف‌علی

ح

 • حاجت‌آقا
 • حاجی الوان
 • حسین‌آباد (لنجان)

خ

 • خشوئیه

د

 • دارگان
 • دورک (لنجان)

ر

 • رحمت‌آباد (لنجان)
 • رحیم‌آباد (لنجان)
 • رکن‌آباد (لنجان)

ز

 • زردخشوییه
 • زمان‌آباد (لنجان)

س

 • سعیدآباد (لنجان)
 • سیبه (لنجان)

ش

 • شورجه (لنجان)

ص

 • صادق‌آباد (آشیان)
 • صادق‌آباد (باغ بهادران)

ف

 • فتح‌آباد (لنجان)

ق

 • قرق‌آقا
 • قلعه پایین
 • قلعه ترکی
 • قلعه لای بید
 • قلعه‌آقا

ک

 • کاریز (لنجان)
 • کته‌شور
 • کچوییه
 • کرچکان (لنجان)
 • کلیشا درخ

م

 • مورکان
 • مبارک‌آباد (لنجان)
 • مدیسه

ن

 • نوگوران

ه

 • هاردنگ
 • همام (لنجان)

ی

 • یال بلند

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران