شهرستان زیرکوه

روستاهای شهرستان زیرکوه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان زیرکوه

اسامی روستاهای زیرکوه استان خراسان جنوبی به شرح زیر است :

ا

 • اردکول
 • استند جدید
 • اسفاد
 • افین
 • امیرآباد (زیرکوه)

و

 • ولی‌آباد (زیرکوه)

آ

 • آبیز
 • آهنگران (زیرکوه)

ب

 • بارنجگان
 • باغستان (زیرکوه)
 • بای مرغ
 • برج محمد
 • برسنان
 • بزن‌آباد (زیرکوه)
 • بشیران
 • بقال
 • بقرایی
 • بمرود
 • بن خونیک
 • بنداخوند
 • بنمرود
 • بهمن‌آباد جدید
 • بیدخت (زیرکوه)

پ

 • پایهان
 • پرویزآباد (زیرکوه)
 • پردان
 • پیچکان
 • پیشبر

ت

 • تاجکوه
 • تجنود
 • تیزکوه

ج

 • جان‌احمد
 • جیم‌آباد (زیرکوه)

چ

 • چاه اله داد
 • چاه زرد
 • چاه شهید صدوقی
 • چاه شهید کمیلی
 • چاه عمیق
 • چشمه بید
 • چناران جدید

ح

 • حاجی‌آباد سرکش
 • حسن‌آباد (زیرکوه)
 • حسن‌آباد علیا (زیرکوه)
 • حسین‌آباد (زهان)
 • حسین‌آباد (زیرکوه)
 • حسین‌آباد پائین
 • حسین‌آباد خانم

خ

 • خوش‌آباد
 • خطیبی (زیرکوه)

د

 • دارج سفلی
 • دارج علیا
 • دوست‌آباد بالا
 • دزگ بالا
 • دعوت (زیرکوه)

ز

 • زردان

س

 • سارجین
 • سورند
 • سردوان
 • سیج جدید
 • سیستانک
 • سیندر

ش

 • شاج
 • شوشک (زیرکوه)
 • شاهرخت
 • شند
 • شهرک چاه پایاب چاه شط
 • شیرخند
 • شیرگ سارجین

ع

 • عباس‌آباد (زیرکوه)
 • علی‌آباد (زیرکوه)

ف

 • فخران
 • فخرآباد (زیرکوه)
 • فندخت

ق

 • قلعه دختر (زیرکوه)

ک

 • کازکان
 • کبودان (زیرکوه)
 • کرت‌آباد (زیرکوه)
 • کریزان سفلی
 • کلاته قاینی
 • کلاته مزار (زیرکوه)
 • کلاته مهرک
 • کلاته ناصر
 • کلاته نو (زیرکوه)

گ

 • گزخت
 • گمنج

م

 • محمدآباد (زیرکوه)
 • معصوم‌آباد (زیرکوه)
 • معین‌آباد (زیرکوه)
 • مقیلان
 • ملکی (زیرکوه)
 • مناوند (زیرکوه)
 • منوری
 • مهرک (زیرکوه)
 • مهمان شهر آهنگران
 • میر آباد

ن

 • نوده (زیرکوه)
 • نخرود
 • نزومند
 • نیار (زیرکوه)

ه

 • همایون (زیرکوه)
 • همت‌آباد (زیرکوه)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران