کانال تلگرام

دانلود کتاب آمازون
شهرستان سراوان
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سراوان

اسامی روستاهای سراوان استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

ا

 • اپاتان (سراوان)
 • ادرناگ
 • ارزق
 • ازگندی
 • اسپیچ
 • اسفندک
 • اسکان (سراوان)
 • اسکاندشت
 • اسلام‌آباد (سراوان)
 • الله‌آباد (سراوان)
 • امان‌آباد (سراوان)
 • امین‌آباد (سراوان)
 • اناروک
 • ای بیک

آ

 • آب‌انار (سراوان)
 • آزادکور

ب

 • باد بزرگ (سراوان)
 • باد کوچک (سراوان)
 • بام پیشی
 • بورویی
 • بورسر (سراوان)
 • بتلی
 • بجیری
 • بچیری پیر
 • برزندن
 • بزم (سراوان)
 • بزم بلوم
 • بلبل (سراوان)
 • بندران
 • بهرام‌آباد (سراوان)

پ

 • پارچنگ
 • پورچنگان
 • پتکک
 • پدگان
 • پده‌ای (سراوان)
 • پردیزک
 • پردیس‌آباد
 • پرکنت
 • پسکوه
 • پشتکوک
 • پلنگی ادرناگ
 • پیرائی بالا
 • پیرائی پایین
 • پیرسر

ت

 • توک مبارک
 • تولکی جنگان
 • تبرجد
 • تشکوک
 • تنک (سراوان)
 • تنگ آب کاهوکان
 • تیغ‌آب (سراوان)
 • تیغی (سراوان)

ج

 • جائیک
 • جوان دانان
 • جوان کن
 • جوران کورم
 • جکان (سراوان)
 • جمام
 • جمیلی
 • جنوک (مهرستان)
 • جهادآباد (سراوان)
 • جهلین

چ

 • چاه اعظم
 • چاه الو
 • چاه ولی خان
 • چاه آسیابی (سراوان)
 • چاه بهارشاه
 • چاه بید (سراوان)
 • چاه بیست و دو بهمن
 • چاه پلی
 • چاه جمعه خان (سراوان)
 • چاه جمعه‌خان (سراوان)
 • چاه حاجی عباس
 • چاه حسن (سراوان)
 • چاه دامداری
 • چاه رسول بخش
 • چاه شاهی (سراوان)
 • چاه شکر
 • چاه شیروان
 • چاه شیرخان (سراوان)
 • چاه عظیم (سراوان)
 • چاه غلام شاه
 • چاه فیض محمد (سراوان)
 • چاه قنبرک
 • چاه کرشانیان
 • چاه کریم‌آباد
 • چاه گروک
 • چاه گلشن‌آباد
 • چاه مولامحمد
 • چاه محمودکلاتکی
 • چاه محمد (سراوان)
 • چاه محمدرحیم
 • چاه ملاعیسی
 • چاه ملافخرالدین
 • چاه مهراب چاه ولی محمد
 • چاه میر (سراوان)
 • چاه میرهان
 • چاه نبی بخش
 • چاه نخود
 • چاه یارمحمد (سراوان)
 • چاهان (سراوان)
 • چاهوکی
 • چتاندر (سراوان)
 • چشمه امیرعمر
 • چکل (سراوان)

ح

 • حاجی‌آباد (سراوان)
 • حسین شهرکی
 • حشانی
 • حقمی
 • حمزه جاهان

خ

 • خوشاب (سراوان)
 • خداآباد (سراوان)
 • خرابه (سراوان)
 • خشکی در
 • خلیل‌آباد (سراوان)
 • خیرآباد (سراوان)

د

 • دازوکی
 • دازندر
 • دولت‌آباد (سراوان)
 • دومکی
 • دپکور (سراوان)
 • درپان
 • درتنگ
 • دردوک
 • درکان (سراوان)
 • درندان
 • دریدر
 • دزک (سراوان)
 • دشت (سراوان)
 • دشتو
 • دشتوک (سراوان)
 • دمیتوک
 • دهان (سراوان)
 • دهک (سراوان)
 • دیم رود

ر

 • راهی ناگ
 • رودکان
 • ۱۳آبان (سراوان)
 • ریش‌پیش بالا
 • ریش‌پیش پایین
 • ریگوکان
 • ریگچی وسط
 • ریگچی بالا
 • ریگچی پایین

ز

 • زئی (سراوان)
 • زراگی
 • زمینان (سراوان)
 • زنگیان (سراوان)

س

 • سوخته مک
 • سورانگتان
 • سورچگی
 • سولان
 • سرجنگان
 • سرزه میرخان
 • سرسوره (سراوان)
 • سرطلا
 • سرکلوکی
 • سرمکی
 • سری گر
 • سری‌آباد
 • سکان (سراوان)
 • سهرتمپ
 • سیادک (سراوان)
 • سیب (سراوان)
 • سینکان

ش

 • شادی کلک
 • شوران (سراوان)
 • شکبند
 • شماهی
 • شمس‌آباد (سراوان)
 • شمه‌سر (سراوان)
 • شندان (سراوان)
 • شنگری
 • شهرکمال
 • شیتاپ
 • شیرین‌زاد

ص

 • صیادان
 • صیدران

ض

 • ضیائی

ط

 • طراده (سراوان)

ع

 • عروس جاهی
 • عیدوآباد (سراوان)

غ

 • غریب‌آباد (سراوان)

ف

 • فهره (سراوان)

ک

 • کاتاگر
 • کوروچ
 • کورناهوت
 • کوره چاه بخشدار
 • کوشان بالا
 • کوشان پایین
 • کوشحک
 • کولو (سراوان)
 • کوه سفید (سراوان)
 • کوهانستت
 • کوهک (سراوان)
 • کوهی سر
 • کپوتی
 • کروچان
 • کروچی بالا
 • کروچی پایین
 • ک

  • کرش (سراوان)
  • کسوری (سراوان)
  • کشتگان
  • کشکوک
  • ککنوک
  • ککی (سراوان)
  • کلان (سراوان)
  • کلاه ماشکید
  • کلوکان
  • کلوکی (سراوان)
  • کلچات (سراوان)
  • کلچاتی
  • کلگ پلنگ
  • کلگ جمال
  • کلگ گیلی
  • کله بالی
  • کله پهلوان
  • کله جمعه
  • کله چار
  • کله دین
  • کله سری
  • کله گیری
  • کله هوک (سراوان)
  • کلی بگر
  • کمال‌آباد (سراوان)
  • کناربست
  • کناردان (سراوان)
  • کناری (سراوان)
  • کنت (سراوان)
  • کنتک سری
  • کندی (سراوان)
  • کهروک
  • کهن رودیر
  • کهن سکن
  • کهن کرمشاه (سراوان)
  • کهن ملک
  • کهنانی
  • کهنک (سراوان)
  • کهنک محمدی
  • کهنگ (سراوان)

  گ

  • گواتامک (سراوان)
  • گواتامین
  • گواده
  • گوارایی
  • گورکائین
  • گوسال
  • گوهرمیلی
  • گچی (سراوان)
  • گراب (سراوان)
  • گرانسکار
  • گروانی بالا
  • گروکان
  • گروکی (سراوان)
  • گربن (سراوان)
  • گرگاندر
  • گریشه (سراوان)
  • گزان توپان
  • گزور
  • گزن بالا
  • گزه گمشادزهی
  • گل پیچوک
  • گلی (سراوان)
  • گنوش
  • گنزوک
  • گنزی
  • گنک
  • گیتان (سراوان)
  • گیشان (سراوان)
  • گیشتریان

  ل

  • لاغرکوه
  • لجی
  • لی خاکی

  م

  • مانی کوک
  • موتور بایگان
  • موتور بهرامی
  • مودگلی
  • مورت (سراوان)
  • مورتی
  • موردان (سراوان)
  • محمودآباد (سراوان)
  • مرگوک
  • مزه سر
  • مشاع سیه‌آباد
  • مشکوتک
  • مک سوخته
  • مندر
  • میجونی
  • میدان (سراوان)
  • میشود (سراوان)
  • مینان (سراوان)

  ن

  • ناواران
  • ناصرآباد بالا
  • ناگ پهن
  • ناگان (سراوان)
  • ناهوکی
  • نوربخش سیاهانی
  • نوکدار
  • نوکندن
  • نران (سراوان)
  • نرانو
  • ننگارو
  • نیرهی

  ه

  • هوت‌آباد (سراوان)
  • هوشاپی
  • هوشک
  • هرمزی
  • هری چاهی
  • هفتاردر
  • هفتاری
  • همبونان
  • همپانی
  • هندوان (سراوان)
  • هندونه‌ای
  • هیدوچ پایین

 


0 به این مطلب امتیاز دهید

عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران

 • مهدی در ۲۶ آبان ۱۳۹۶

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییی

 • احمد در ۲۷ آبان ۱۳۹۶

  درود و عرض ادب در مورد مقاله ای که در رابطه با لنبان طرح نمودیدلازم دیدم تشکر بنمایم اما پیش از هر چیز شایسته بود که هم حضرت عالی و هم اساتیدی که در این خصوص زحمت کشیده اند با اندکی دقت در وجه تسمیه لنبان به واژگان مردمان همسایه که پایشان به آن محل هم باز شده یعنی بختیاریها خیلی خود را در چم و خم واژه شناسی قرار ندهید زیرا در گویش لری جنوبی و عموم مردم جنوب لنبان lonban یا لنبونlonboun به معنای گیاه بیشه است که در مناطق جنوبی سقف خانه های روستایی خصوصا خانه های لب خور ها ، تالاب ها و باتلاق های خوزستان را از ان می بافند. لذا بنده اعتقادم این است که در مطالعه اکوسیستم محل مزبور خصوصا الگوهای گذشته انجا حتما به ریشه این نام خواهید رسید.

 • parisa در ۲۸ آبان ۱۳۹۶

  الان که دیگه اصلا روغن جامد نیست. روغن مایع آفتابگردان چطوره؟مشکلی نداره؟

 • مر در ۲۸ آبان ۱۳۹۶

  ما در آبان از این آبشار بازدید کردیم، مسیر خیلی خیلی دور و خلوت و خطرناک بود، جاده خاکی بود، حدود سه ساعت و نیم با ماشین تو جاده خاکی راه بود، با ماشین شاسی کوتاه میشد رفت ولی خیلی دور بود و مسیر صعب‌العبور بود، بعد از رسیدن به خود امامزاده گزو،حدود ۳۵ دقیقه از کوه باید پایین رفت تا به آبشار رسید و حدود ۴۵ دقیقه از کوه باید بالا رفت تا دوباره به امامزاده برگشت، کوهنوردی خیلی سنگینی هم دارید حسابی خسته میشید ولی آبشار خیلی قشنگه,مسیر روی گوگل مپ موجود نیست

 • خاقانی در ۱ آذر ۱۳۹۶

  شرایط رزرو خانه معلم اراک

 • اورمیه قلب آذربایجان در ۳ آذر ۱۳۹۶

  یاشاسین آذربایجان
  یاشاسین اورمیه
  به دیار آذربایجان شهر زیبای اورمیه قلب آذربایجان تشریف بیارین

 • مریم در ۴ آذر ۱۳۹۶

  ممنون برای آموزش خوبتون🌹

 • ديلمستان در ۴ آذر ۱۳۹۶

  مسیر اول آسفالته. چرا مسیر اصلی را تغییر دادید؟ چه کاریه؟ ضمنا این روستا جز بخش خورگام شهرستان رودبار و زبانشم دیلمی است. لطفا اصلاح کنید

  • leila در ۵ آذر ۱۳۹۶

   ممنونم از توجهتون.حتما اصلاح میشود

 • وحید در ۹ آذر ۱۳۹۶

  رودخانه های سیکان در شهرستان دره شهر و سراب ، و چندین رودخانه دیگه لحاظ نشدن.

 • علی در ۱۳ آذر ۱۳۹۶

  به ارومیه قلب کردستان به ارومیه شهرکردنشین تشریف بیاوریدوازمناطق دیدنی وتاریخی ان دیدن کنید…بژ ی کوردستان

 • سویوکیونگ در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  عالییییییییی😘😘😘😘

 • سویوکیونگ در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  خوب بود

 • مجتبی در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  خیلی لایک دارین با تقدیر وتشکر فراوان از شما

 • سعید در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  سلام. اسم روستای کورابلاغ ه اشتباه کوره‌جان وارد شده است لطفا اصلاح نمایید

 • ناشناس در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  یکی از رود هارو ننوشتن چون من در جدول ی سوال اومده یکی از رود های استان خوزستان که پنج کلمه ایه و دوکلمه اولش ک ر اخری هم ن

 • ناشناس در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  من همون ناشناس بالاییم لطفا اگه کسی جواب سوالو دونست بگه