شهرستان سرخس

روستاهای شهرستان سرخس

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سرخس

اسامی روستاهای سرخس استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد (سرخس)
 • ارتینج
 • اسلام‌قلعه (سرخس)
 • امامزاده خواجه
 • امیرآباد (سرخس)

آ

 • آبدراز
 • آبمال (سرخس)
 • آصف‌آباد (سرخس)
 • آق‌دربند

ب

 • باغک (سرخس)
 • بزنگان
 • بغ‌بغو
 • بید سوخته

پ

 • پدلی
 • پده‌ها (روستا)
 • پس‌کمر
 • پل گزی

ت

 • تام رسول
 • تام مختار
 • تام میرزاحسن
 • تپه میراحمد

ج

 • جهانگیر (سرخس)
 • جهند پایین

چ

 • چاله زرد
 • چشمه شور (سرخس)
 • چکودر
 • چنار سوخته

ح

 • حاجی مدد
 • حسن‌آباد (سرخس)

خ

 • خداداد (سرخس)

د

 • دولت‌آباد (سرخس)
 • درازاب
 • دربند (سرخس)
 • دربند سفلی
 • دربند علیا
 • درخت بید
 • درخت بید سفلی
 • درخت بید علیا
 • دق بهلول

ر

 • رحمت‌آباد (سرخس)

ز

 • زلوغال
 • س

  • سنگر (سرخس)

  ش

  • شوراب (سرخس)
  • شوراب وسطی
  • شوراب سفلی
  • شوراب علیا (سرخس)
  • شورلق
  • شوریجه
  • شوریچه سفلی
  • شوریچه علیا
  • شکرالله (سرخس)
  • شلغمی وسطی
  • شلغمی سفلی
  • شلغمی علیا
  • شیرتپه

  ص

  • صدرآباد (سرخس)
  • صمدآباد (سرخس)

  ع

  • عباس‌آباد (سرخس)

  ق

  • قاسم‌آباد (سرخس)
  • قوش چاکر
  • قوش خزائی
  • قوش سربوزی
  • قوش عظیم
  • قوش علیجان
  • قوش کهنه
  • قرقره (روستا)
  • قره سنگی
  • قره‌قیطان
  • قطار چاه
  • قلعه قصاب
  • قلعه نو (سرخس)

  ک

  • کاریزک (سرخس)
  • کوره برات نیرومند
  • کچولی
  • کلاته الله‌نظر
  • کلاته صاحبداد
  • کلاته عوض
  • کلاته کیانی
  • کلاته مره‌ای
  • کندکلی

  گ

  • گرماب (سرخس)
  • گلزار (سرخس)
  • گنبدلی (سرخس)

  م

  • مزیان

  ن

  • نوبنیاد گنبدلی
  • نوروزآباد (سرخس)

  ی

  • یازتپه
  • یکه بید


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران