شهرستان سروستان

روستاهای شهرستان سروستان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سروستان

اسامی روستاهای سروستان استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • اعلاالدوله
 • امیرآباد۵۵
 • امیرآباد۵۶

ب

 • بکت (سروستان)
 • بیت‌الهی

پ

 • پشت‌پر (سروستان)

ت

 • تنگ خمری

چ

 • چاه سرخ (سروستان)
 • چاه انجیر (سروستان)

ح

 • حسن‌آباد (سروستان)

خ

 • خرزهره (سروستان)
 • خیرآباد (سروستان)

د

 • دولت‌آباد (سروستان)
 • دولت‌آباد (کوهنجان)
 • ده‌نو (سروستان)
 • دوبنه (سروستان)

ر

 • رکن‌آباد (سروستان)

س

 • سرونخودی
 • سعادت‌آباد (سروستان)
 • سیف‌آباد (سروستان)

ش

 • شورجه (سروستان)

ط

 • طالب بیگی

ق

 • قصرساسان
 • ق

  • قنبری (سروستان)

  ک

  • کته گنبد
  • کمال‌آباد (سروستان)
  • کنو

  گ

  • گله‌داری تل پوک

  م

  • مومن‌آباد (سروستان)
  • محمودآباد (سروستان)
  • مزرعه شوراب (سروستان)
  • مهارلو (سروستان)
  • مهارلو کهنه
  • مهارلونو

  ن

  • نظرآباد (سروستان)

  ه

  • هزاردره (سروستان)

  ی

  • یوردهای عبدل یوسفی
  • یوردهای میرکی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران