شهرستان سوادکوه

روستاهای شهرستان سوادکوه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سوادکوه

اسامی روستاهای سوادکوه استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • اوات
 • اوبن
 • اوریم
 • اوریم‌رودبار
 • اتو (سوادکوه)
 • اترکله
 • ارات‌بن
 • ارژنگ رودبار
 • ارفع‌ده
 • آریم
 • ازان‌ده
 • ازود
 • اساس (سوادکوه)
 • اسبوکلا (سوادکوه)
 • اسپوکلا
 • اسپرز
 • استخرسر (سوادکوه)
 • اسدآباد (سوادکوه)
 • اسه
 • اغوزبن (سوادکوه)
 • افراسی (سوادکوه)
 • البن
 • امافت
 • امام‌کلا
 • امیرکلا (سوادکوه)
 • امیرکلا (شیرگاه)
 • انارم
 • انند
 • آهنگرکلا (سوادکوه)
 • ایوک (سوادکوه شمالی)
 • ایستگاه دوگل

و

 • واله
 • وچاد
 • ورپی
 • وسیه‌سر
 • وسیه‌کش
 • ولوکش
 • ولیلا

آ

 • آبدنگ‌سر

ب

 • بارنیگنون
 • بازیرکلا
 • باغ سرخ‌آباد
 • باغ سرهنگ ملکی
 • بالادواب
 • بایع‌کلا (سوادکوه)
 • بورخانی
 • بورخیل
 • برنت (سوادکوه)
 • بهمنان

پ

 • پادگان اموزش دواب
 • پادگان شهیدیونسی بختونکلا
 • پارسی (سوادکوه)
 • پاشاکلا (سوادکوه)
 • پالند
 • پایین‌دواب
 • پشتگل (سوادکوه)
 • پل‌پا
 • پندرم
 • پیت‌سرا
 • پیرنعیم
 • پیشین‌واله

ت

 • تپه‌سر
 • تمر (سوادکوه)
 • تیلم

ج

 • جوارم

چ

 • چاپارخانه (سوادکوه)
 • چاک‌سر (سوادکوه شمالی)
 • چاکسرا
 • چالی
 • چایرون بالاوپایین
 • چرات

ح

 • حاجیکلا (سوادکوه)

خ

 • خواجه‌کلا (سوادکوه)
 • خرج، سوادکوه
 • خرکاک
 • خشک‌دره

د

 • دوآب (سوادکوه)
 • دراسله
 • درزیکلا (سوادکوه)
 • درکارودبار
 • ده‌میان
 • دهخدا (سوادکوه)
 • دهکلان

ذ

 • ذال‌دره

ر

 • وندچال
 • رجه
 • ریکو (سوادکوه)
 • رئیس‌کلا (سوادکوه)

ز

 • ززول
 • زنگیان (سوادکوه)
 • زیارت‌سر

س

 • سوادرودبار
 • سوخته‌سرا
 • سرتنگه (سوادکوه)
 • سرچلشک
 • سرین (سوادکوه)
 • سفیددارگله
 • سنگ‌سرگ
 • سنگسی
 • سنگنیشت
 • سی‌پی
 • سیدآباد (سوادکوه)
 • سیمت

ش

 • شارقلت
 • شوراب (سوادکوه)
 • شورکچال
 • شورمست
 • شورمست‌رودبار
 • شرکت صنعتی ومعدن تاریک دره
 • شش‌رودبار
 • شهریارکلا
 • شیرجه‌کلا
 • شیردره (سوادکوه)
 • شیرکلا (سوادکوه)

ط

 • طالع
 • طالع‌رودبار

ع

 • عالمکلا

غ

 • غوزک‌رودبار

ف

 • فرامرزکلا
 • فلورد

ک

 • کارسالار
 • کارمزد (سوادکوه)
 • کاکرون
 • کالی‌کلا
 • کالیم
 • کواسطلخ
 • کتی‌لته
 • کچید
 • کرمان (سوادکوه)
 • کریکلا (سوادکوه)
 • کفاک
 • کلاریجان
 • ک

  • کلیج‌خیل
  • کمرپشت
  • کنگلو
  • کتیج‌کلا

  گ

  • گالش‌کلا (سوادکوه)
  • گررودبار
  • گرزین‌خیل
  • گرم‌خانی (سوادکوه)
  • گشنیان
  • گلیان (سوادکوه)

  ل

  • لاجیم (سوادکوه)
  • لاکوم
  • لودشت
  • لولاک
  • لرزنه
  • لفورک
  • للوک (سوادکوه)
  • لله‌بند
  • لمزر
  • لیند

  م

  • مالی‌دره
  • مومج‌خیل
  • مته‌کلا (سوادکوه)
  • مرجونه‌سر
  • مرزیدره
  • معدن زیراب
  • ملرد
  • ملفه
  • ممشی
  • منگل (سوادکوه)
  • مهدی‌آباد (سوادکوه شمالی)
  • میارکلا (سوادکوه)
  • میان‌رود چال‌میج‌خیل
  • میرارکلا

  ن

  • ناحیه صنعتی اسلام‌آباد
  • نوآباد (سوادکوه)
  • نوسره
  • نفت‌چال (سوادکوه)

  ه

  • هتکه‌لو

  ی

  • یاغکوه


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران